Kurser

Aarhus Universitet prioriterer læringsforløb i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed højt.

Læringsforløbene indeholder bl.a.:

  • Principper og værdier for forskningsintegritet og etik
  • Terminologi for ansvarlig forskningspraksis (FFP og QRP)
  • Retningslinjer og dilemmaer vedr. forfatterskab og offentliggørelse og hvordan man løser tvister
  • Interessekonflikter
  • Procedurer til håndtering af sager om mistanke om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

Det er et hovedmål med læringsforløbene i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på Aarhus Universitet, at principper for forskningsintegritet og ansvarlig udførelse af forskning bliver drøftet og reflekteret dagligt og karakteriserer den akademiske kultur fra studerende til professor.