Rådgivere

På Aarhus Universitet er der på hvert fakultet to rådgivere, der i fortrolighed kan rådgive alle med tilknytning til Aarhus Universitet om ansvarlig forskningspraksis og rammer for forskningsfrihed. Rådgiverne er uafhængige af ledelsen.

Rådgiverne står til rådighed for alle medarbejdere og kan vejlede i spørgsmål om gældende retningslinjer for forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis. Som medarbejder kan man også henvende sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt standarder og retningslinjer for ansvarlig praksis eller forskningsfrihed bliver overholdt.

Arts

Rådgivere

Morten Dige

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag

Hans Fink

Docent emeritus Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag

Aarhus BSS

Rådgivere

Birgitte Egelund Olsen

Professor Juridisk Institut

Jesper Wiborg Schneider

Professor Institut for Statskundskab - Dansk Center for Forskningsanalyse

Health

Rådgivere

Ebba Nexø

Professor Emerita Institut for Klinisk Medicin - Blodprøver og Biokemi

Steffen Thiel

Professor MSO Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Skou-bygningen

Natural Sciences

Rådgivere

Marit-Solveig Seidenkrantz

Professor Institut for Geoscience

Technical Sciences

Rådgivere

Annette Baattrup-Pedersen

Seniorforsker Institut for Bioscience - Oplandsanalyse og miljøforvaltning