Forskningsformidling

Formidling af nye peer reviewed forskningsresultater som pitch, pressemeddelelser og forskningsnyheder er en væsentlig del af den eksterne kommunikation på Aarhus Universitet.

Det er i forskningens og universitetets interesse og i overensstemmelse med Den danske kodeks for integritet i forskning og de syv principper for god forskningskommunikation fra Danske Universiteter, at forskningsnyheder kommunikeres korrekt og transparent.

Aarhus Universitet vægter desuden at gøre information om forskningen og resultatet, der ligger til grund for forskningsnyheden, let tilgængelig og nem at afkode.

Derfor indeholder forskningsnyheder information om:

  • studietype
  • eksterne samarbejdspartnere
  • ekstern finansiering
  • interessekonflikt
  • link til den videnskabelige artikel

Informationen er samlet i en faktaboks/varedeklaration i forlængelse af selve artiklen.


Skabelon for 'bag om forskningsresultatet'

Skabelonen er en vejledning til, hvordan forskningsnyheder og pressemeddelelser deklareres. Punkter udgår, hvis de ikke er relevante eller har indhold.

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Studietype

Metode/undersøgelsesdesign.
Studietype fortæller om studiets styrke og validitet. Beskrivelsen målrettes modtageren af pressemeddelelsen (generalistjournalist vs. fagjournalist).

Eksterne samarbejdspartnere Det er relevante samarbejdspartnere, herunder andre forskningsinstitutioner, kolleger fra andre universiteter eller en ekstern aktør. Det kan eksempelvis være et medicinalfirma, der leverer analyser, som forskningen er lavet på baggrund af.
Det er ikke med-forfattere. 
Ekstern finansiering Fonde, bevillingsgivere og lign.
Interessekonflikt Interessekonflikt kan være eventuelle habilitetsproblemer eller interessesammenfald. Fx hvis forskeren står i økonomisk eller anden form for relation til bevillingsgiver, eller hvis forskeren sidder i advisory board hos Lundbeck, og at Lundbeck har betalt studiet. Det kan også være, hvis forskeren er udpeget af et ministerium til at evaluere fx læreruddannelsen. Det er ikke et problem, hvis der er vandtætte skotter. Pointen er at overlade det til modtageren af pressemeddelelsen at foretage vurderingen. 
Det skal understreges over for forskeren, at netop dette punkt er særligt vigtigt for universitetet jf. Grundregler for forskningssamarbejde med eksterne parter. 
Andet 'Andet' rummer, hvad der er relevant at vide for modtageren af pressemeddelelsen for at kunne vurdere historiens validitet i forhold til ansvarlig forskningspraksis. Det kan fx være en afvigelse fra princippet om, at vi kun formidler resultater, der har været gennem peer review. 
Link til videnskabelig artikel Direkte link til abstract eller den videnskabelige artikel, som medieomtalen bygger på. 
Kontaktdata Navn og kontaktoplysninger på den forsker, der er ansvarlig for forskningsresultatet, medmindre det er skrevet et andet sted i pressemeddelelsen. 

Kommunikation om forskningsresultater, som efterfølgende er trukket tilbage

I tilfælde af ændring eller tilbagetrækning af et forskningsresultat, hvor der findes en nyhed/pressemeddelelse på www.au.dk, skal nyheden/pressemeddelelsen opdateres med en tekst om, at den videnskabelige artikel, som nyheden baserer sig på, er ændret eller trukket tilbage.

I tilfælde af ændring eller tilbagetrækning af et forskningsresultat, som ikke er omtalt i en nyhed/pressemeddelelse på https://www.au.dk, lægges en nyhed ud om, at den videnskabelige artikel er ændret/trukket tilbage – og kort om grundlaget for tilbagetrækningen samt evt. henvisning til forskeren bag for uddybende forklaring, hvis forskeren ønsker det.