Anmeldelse af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis på AU


Det anbefales, at materiale og bilag er klar inden udfyldningen af skemaet påbegyndes. Såfremt anmeldelsen angår et spørgsmål om plagiering, skal det plagierede samt det, der er plagieret fra, medsendes med præcis markering af og krydshenvisninger til relevante afsnit (evt. ved brug af et plagieringsscreeningsværktøj).

Vær opmærksom på, at der max kan up-loades 5 bilag. Er der flere bilag til anmeldelsen, anbefales det at up-loade en samlet zip-fil (max 25 Mb).

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan indberettes personfølsomme oplysninger i skemaet.
Såfremt der i forbindelse med en anmeldelse er behov for at indberette personfølsomme oplysninger, kan dette i stedet ske til legal@au.dk  (når der sendes fra en AU-mailadresse) og ellers via e-Boks eller sikker mail.

Der henvises i øvrigt til AU’s privatlivspolitik.


Anmeldelse af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis på AU

Information om anmelder
*Såfremt anmeldelsen angår et spørgsmål om pres på forskningsfriheden skal sagen forud for indbringelse for Praksisudvalget have været forsøgt behandlet på fakultetet evt. ved bistand fra en af universitetets rådgivere i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.
Anmeldelsen
Yderligere oplysninger og bilag
Sidste trin før gennemgang og indsendelse