Råd og værktøjer til din fondsansøgning

Tids- og aktivitetsplan (projektbeskrivelsen)

Projektbeskrivelsens tids- og aktivitetsplan skal vise, hvornår projektets forskellige aktiviteter skal udføres. Du kan med fordel bruge illustrationer, f.eks. et Gantt-diagram, der gør planen let at overskue for bedømmer. 

Gantt-diagrammet angiver tidspunkter for start og afslutning af projektets forskellige aktiviteter/arbejdsopgaver og kan også være med til at vise, hvordan projektets forskellige aktiviteter understøtter hinanden. Med en gennemarbejdet og realistisk tids- og aktivitetsplan viser du, at projektet er grundigt planlagt.

Der skal være en klar sammenhæng mellem beskrivelse af projektet, tids- og aktivitetsplanen og budgettet.

Eksempler på skabeloner til Gantt-diagrammer:

Gantt-diagram version 1

Gantt-diagram version 2