Ferie og barsel

Læs nærmere om optjening og afvikling af ferie her.

Barsels og adoptionsorlov er en feriehindring

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring. Det betyder, at du ikke kan afvikle ferie, når du er på orlov.

Hvis du er feriehindret i hele ferieafholdelsesperioden bliver 1.- 4. ferieuge (af din fraværsadministrator) automatisk overført til næste ferieafviklingsperiode, mens du skal aftale overførsel af den 5. ferieuge.

Det er kun muligt at overføre de feriedage fra 1. -4. ferieafholdelsesperiode, som du ikke kan nå at holde inden udløbet af ferieafholdelsesperioden (31. december). Det er derfor vigtigt, at du får planlagt din ferie i forbindelse med tilbagevenden fra orlov, da ikke afholdt ferie fra 1. - 4. ferieuge, som kunne have været afholdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december, ellers vil bortfalde. 

Ferie skal afholdes i hele dage. Det betyder, at du ikke kan afvikle ferie på dage, hvor du både arbejder og har orlov (fx ved delvis genoptagelse af arbejdet eller ved aftalebaseret udskudt orlov, der afvikles som dele af dage).

Hvis du har orlov på enkelte dage og er på arbejde andre dage i løbet af en uge, er der ikke en feriehindring  på de dage, hvor du arbejder, og du kan derfor afvikle ferie dissse dage ligesom din leder kan varsle din restferie til afholdelse disse dage efter de almindelige regler. Din hovedferie kan derimod ikke varsles til afholdelse i den situation, da den skal holdes i en sammenhængende periode af normalt 3 ugers varighed.

Særlige feriedage kan afvikles som brøkdele af dage. Du kan derfor afvikle særlige feriedage på dage, hvor du både arbejder og har orlov.

Du optjener ret til ferie og særlige feriedage med løn i alle orlovsperioder.

Ulønnet orlov uden pensionsret

I ulønnede orlovsperioder, hvor der ikke optjenes pensionsret, optjenes som udgangspunkt heller ikke ferie og særlige feriedage.

Månedslønnede ansatte, der er omfattet af statens ferieaftale, optjener imidlertid ferie med løn og særlige feriedage i de første 6 måneder af en ulønnet orlovsperiode uden pensionsret (betragtes som tjenestefrihed uden løn). Disse ansatte optjener således også ferie med løn og særlige feriedage, når forældreorloven udstrækkes med 8 eller 14 uger (fra 32 til 40 eller 46 uger), selv om der ikke optjenes pensionsret i disse uger.

Det er dog en forudsætning,

• at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af den ferieafholdelsesperiode, hvori ferien/de særlige feriedage skal være holdt, og

• at ferien/de særlige feriedage holdes inden udløbet af den pågældende ferieafholdelsesperiode – medmindre ferien/de særlige feriedage udsættes i henhold til ferieaftalens særlige bestemmelser om feriehindringer, overførsel eller udskydelse af ferie. 

Hvis forudsætningerne ikke er opfyldt, bortfalder dagene.

Eksempler

  • Ex Du er på barselsorlov frem til den 27. oktober => Din feriehindrede ferie skal afholdes inden den 31. december, da ferie fra 1- - 4. ferieuge ellers bortfalder. 
  • Ex Du er på barselsorlov frem til den 1. december => Din feriehindrede ferie skal afholdes inden den 31. december, da ferie fra 1. - 4. ferieuge ellers bortfalder. 
  • Ex Du er på barselsorlov frem til den 20. december => Du kan nå at afvikle op til 8 feriedage inden den 31. december. Disse dage har dermed ikke været feriehindrede og skal afvikles inden den 31. december ellers bortfalder de.
  • Ex Du er på barselsorlov frem til den 2. januar =>  Din feriehindrede ferie fra uge 1. - 4. ferieuge bliver automatisk overført. Den 5. ferieuge skal du aftale at få overført.