Ferie og barsel

Barsels- og adoptionsorlov er en feriehindring. Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan varsle afvikling af ferie på orlovsdage.

Ferie skal holdes i hele dage. En ansat kan derfor heller ikke varsles til at holde ferie på dage, hvor den pågældende både arbejder og har orlov (fx ved delvis genoptagelse af arbejdet eller ved aftalebaseret udskudt orlov, der afvikles som dele af dage).

I tilfælde, hvor den ansatte har orlov på enkelte dage og er på arbejde andre dage i løbet af en uge, foreligger der ikke en feriehindring de dage, hvor den ansatte arbejder. Restferie kan derfor varsles til afholdelse på sådanne dage efter de almindelige regler.

Hovedferien kan derimod ikke varsles til afholdelse i den situation, da den skal holdes i en sammenhængende periode af normalt 3 ugers varighed.

Særlige feriedage kan afvikles som brøkdele af dage. Det er derfor muligt at afvikle særlige feriedage på dage, hvor den pågældende både arbejder og har orlov.

Du optjener ret til ferie og særlige feriedage med løn i alle orlovsperioder.

Vær opmærksom på:
Det er en forudsætning for optjening af ret til ferie og særlige feriedage:

  • at du genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien/de særlige feriedage skal være holdt, og
  • at ferien/de særlige feriedage holdes - inden udløbet af det pågældende ferieår – medmindre ferien/de særlige feriedage overføres til næste ferieår.