Afslutning af ferieåret 2022/23

Afslutning af ferieåret 2022/23

Du kan afvikle din optjente ferie fra ferieåret 2022/23 (og evt. overført ferie) frem til den 31. december 2023, hvor ferieafviklingsperioden slutter. 

Vær særligt opmærksom på, at du inden den 31. december 2023 skal have afviklet mindst 20 feriedage fra optjeningsåret 1. september 2022 - 31. august 2023. Kun 5. ferieuge og evt. tidligere overført ferie vil kunne aftales overført til ferieafviklingsperioden 2024, medmindre der foreligger en feriehindring. Hvis du er feriehindret helt frem til 31. december 2023 vil din feriehindrede ferie fra 1.-4. ferieuge automatisk blive overført af din fraværsadministrator til afvikling i 2024, mens 5. ferieuge skal aftales overført.

Hvis du har en rest på fx 0,64 feriedag i "overskud" afvikles denne som en del af din feriedag første gang du afvikler en feriedag i den nye ferieafviklingsperiode 1. september 2023/24, således at det altid er en nyoptjent feriebrøk, du har til rådighed. Det betyder, at en feriebrøk fra ferieåret automatisk bliver videreført til ferieafviklingsperioden 2024, forudsat at du har afviklet mere end 4 ugers ferie i ferieafviklingsperioden. Du behøver altså ikke at aftale feriebrøken overført, og den vil heller ikke blive udbetalt.

Hvad sker der med ferien den 31. december 2023

Hvis du har feriedage til gode fra ferieåret 2022/23 og feriedagene ikke kommer fra 1-4. ferieuge, vil feriedagene kunne udbetales, hvis de ikke er blevet varslet til afvikling og de ikke aftales overført til afvikling i 2024. Aarhus Universitet har en personalepolitik der siger, at medarbejdere skal afvikle deres ferie. Kun undtagelsesvist kan ferie komme til udbetaling. Aftale om overførsel af ferie ud over 1.-4. ferieuge skal være indgået inden den 31. december 2023. Feriebrøker under 1 feiedag, fx 0,64, der ikke stammer fra 1. - 4. ferieuge vil automatisk blive overført til afvikling i 2024 og kræver ikke en skriftlig aftale.

Ikke afviklet ferie fra 1.-4. ferieuge bortfalder, hvis ferien ikke afvikles inden 31. december 2023 og dette ikke skyldes en feriehindring, der har varet frem til udløbet af december 2023. Dette skyldes et EU direktiv der fastsætter, at alle medarbejdere skal afvikle 4 ferieuger i et ferieår, medmindre der foreligger en feriehindring (sygdom/barsel). 

Hvis du har ferie ud over 1.-4. ferieuge fra en anden arbejdsgiver

I forbindelse med ferieafviklingsperiodens afslutning skriver borger.dk til de medarbejdere, der har ikke afviklede feriedage stående hos feriekonto, og oplyser at feriedagene fra ferieåret 2022/23 skal afvikles inden den 31. december 2023.

Hvis du ønsker 5. ferieuge udbetalt fra borger.dk inden den 31. december 2023, uden at afvikle ferien, beder borger.dk om en aftale med din arbejdsgiver (AU) omkring udbetalingen.

AU indgår ikke ovenstående aftaler om udbetaling af 5. ferieuge, da AUs personalepolitik foreskriver, at ferie skal afvikles. Hvis du ikke afvikler 5. ferieuge inden den 31. december 2023 kan du få ferien udbetalt fra Feriekonto uden en aftale med AU efter den 31. december 2023. Se mere på www.borger.dk.