Overførsel og udbetaling af ferie og særlige feriedage

Hvornår kan du overføre ferie

Hvis du ikke har afholdt al din ferie når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december, kan du aftale med din leder, at du får overført feriedagene til næste ferieafholdelsesperiode. Aftalen skal være skriftlig (se skemaet i boksen til højre). Du kan kun få overført feriedage fra den 5. ferieuge. 

Hvis du ikke har afholdt din ferie fra 1. - 4. ferieuge, og det ikke skyldes en feriehindring, så mister du feriedagene ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Hvis du har haft en feriehindring fx sygdom, barsel eller adoption som har varet helt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres de første fire ferieuger automatisk af din fraværsregistrator til næste ferieafholdelsesperiode. Du skal derimod aktivt aftale at få overført ferien fra 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode, da den ellers vil blive udbetalt til dig. Feriehindringen skal have gjort det umuligt at holde ferien inden ferieafholdelsesperiodens udløb. Det er altså ikke nok, at du har været feriehindret på et tidspunkt i perioden, hvis det efterfølgende har været muligt at afholde ferien, fordi feriehindringen er ophørt. 

En aftale om overførsel af 5. ferieuge skal indgås med din leder inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december. 

Særlige feriedage

Hvis du ikke har afviklet dine særlige feriedage pr. 30. april, kan du aftale med din leder, at dagene overføres til næste ferieafholdelsesperiode. 

Hvornår kan du få udbetalt ferie

Aarhus Universitet har en personalepolitik, som sikrer, at du kan afvikle din ferie i ferieafholdelsesperioden (1. september - 31. december, i alt 16 måneder).

Udbetaling af 5. ferieuge og særlige feriedage bør derfor kun finde sted i tilfælde, hvor du ikke har haft mulighed for at afholde din ferie (f.eks. barsel/sygdom/fratrædelse), og du ikke ønsker at overføre ferien til næste ferieafholdelsesperiode, eller hvor du af særlige årsager har aftalt med din leder, at ferien skal udbetales.

Du skal ikke udfylde en anmodning, for at få 5. ferieuge udbetalt. Ferien kommer automatisk til udbetaling ved ferieperiodens udløb, hvis du ikke har indgået en aftale med din leder om at få den overført til næste ferieafholdelsesperiode. OBS: Hvis du ikke har været ansat på AU i hele ferieåret, skal du udfylde en erklæring om, at ferien stammer fra ferie ud over 1.-4. ferieuge, og at du ikke i perioden har modtaget offentlige ydelser. Blanketten findes under "Ferieblanketter" i boksen til højre. Blanketten sendes til din lokale fraværsregistrator som sørger for at blanketten bliver journaliseret på din personalesag.

1. - 4. ferieuge kan ikke udbetales. Ferien fra 1. - 4. ferieuge bortfalder ved ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du har været ramt af en gyldig feriehindring (fx sygdom, barsel, adoption) helt frem til ferieafholdelsesperiodens udløb. Hvis du har været ramt af en gyldig feriehindring, overføres ferien automatisk til næste ferieafholdelsesperiode. 

Særlige feriedage
Hvis du ikke har afholdt dine særlige feriedage inden den 30. april, og du ikke har aftalt med din leder, at de særlige feriedage skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode, kan du få de ikke afholdte særlige feriedage udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Eksempler på feriehindret ferie

  • Ex Du er langtidssygemeldt frem til den 27. oktober, hvor du bliver raskmeldt => Din feriehindrede ferie skal afholdes inden den 31. december, da ferie fra 1- - 4. ferieuge ellers bortfalder. 
  • Ex Du er langtidssygemeldt frem til den 1. december, hvor du bliver raskmeldt => Din feriehindrede ferie skal afholdes inden den 31. december, da ferie fra 1. - 4. ferieuge ellers bortfalder. 
  • Ex Du er langtidssygemeldt frem til den 20. december => Du kan nå at afvikle op til 8 feriedage fra 1.-4. ferieuge inden den 31. december. Disse dage har dermed ikke været feriehindrede og skal afvikles inden den 31. december ellers bortfalder de.
  • Ex Du er langtidssygemeldt frem til den 2. januar, hvor du bliver raskmeldt =>  Din feriehindrede ferie fra uge 1. - 4. ferieuge bliver automatisk overført. Den 5. ferieuge skal du aftale at få overført.