Ansættelsesophør

Hvis du er blevet opsagt

Hvis du er blevet opsagt fra din stilling, gælder de almindelige regler for fastsættelse af ferien som udgangspunkt. Hvis din ferie er planlagt, holder du derfor ferien på det tidspunkt inden fratrædelsen, som er planlagt. Det samme gælder afvikling af de særlige feriedage.

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, skal du ikke afholde planlagt hovedferie, medmindre du selv ønsker at fastholde hovedferien.  

Hvis du har overført ferie, der ikke er planlagt afholdt inden fratrædelsestidspunktet, kommer feriedagene til udbetaling, når du fratræder, medmindre du selv ønsker at afholde dagene inden fratrædelsen.

Bemærk at de sidste 2,08 feriedage, som du optjener i den sidste måned du er ansast på Aarhus Universitet, først vil kunne afvikles fra den 1. i måneden efter at du er fratrådt. Du vil derfor ikke kunne afvikle al ferie fra Aarhus Universitet inden fratrædelsen.   

Hvis du selv har sagt op

Hvis du har opsagt din stilling, gælder de almindelige regler om fastlæggelse af ferien. Det betyder, at du fortsat afholder din ferie som planlagt, frem til du fratræder. Bemærk at de sidste 2,08 feriedage, som du optjener, først vil kunne afvikles den 1. i måneden, efter at du er fratrådt. Du vil derfor ikke kunne afvikle al ferie fra Aarhus Universitet inden fratrædelsen. 

Når du fratræder, beregner universitetet feriegodtgørelsen for den ordinære ferie, som du endnu ikke har afholdt. Feriegodtgørelsen afregnes til Feriefonden, og du kan hæve feriepengene via www.borger.dk , når du holder ferie.

Hvis du har tilgodehavende særlige feriedage, når du fratræder, godtgøres disse direkte til dig ved fratrædelsen.

Hvis din tidsbegrænsede ansættelse udløber

Hvis din tidsbegrænsede ansættelse udløber, gælder de almindelige regler om fastlæggelse af ferien. Det betyder, at du fortsat afholder din ferie som planlagt, frem til du fratræder. Bemærk at de sidste 2,08 feriedage, som du optjener i din sidste ansættelsesmåned på Aarhus Universitet, først vil kunne afvikles den 1. i måneden, efter at du er fratrådt. Du vil derfor ikke kunne afvikle disse feriedage inden fratrædelsen. 

Når du fratræder, beregner universitetet feriegodtgørelsen for den ordinære ferie, som du ikke har afholdt under din ansættelse. Feriegodtgørelsen afregnes til Feriefonden, og du kan hæve feriepengene via www.borger.dk , når du holder ferie.

Hvis du har tilgodehavende særlige feriedage, når du fratræder, godtgøres disse direkte til dig ved fratrædelsen.

Hvis du forlader arbejdsmarkedet

Hvis du forlader arbejdsmarkedet for at gå på alderspension, udbetaler universitetet godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie direkte til dig. Udbetalingen forudsætter, at du fremsender dokumentation for at du forlader arbejdsmarkedet. Dokumentationen kan fx være en udbetalingsmeddelelse fra din pensionskasse/kommune eller en bekræftelse fra dig.

Forlader du arbejdsmarkedet på grund af sygdom, overfører universitetet godtgørelse for ordinær ferie til Feriefonden, og du kan hæve pengene via www.borger.dk . Godtgørelse for særlige feriedage udbetales direkte til dig.

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på efterløn evt. efter forudgående sygdom overfører universitetet godtgørelse for ordinær ferie til Feriefonden, og du kan hæve pengene via www.borger.dk . Godtgørelse for særlige feriedage samt overført ferie udbetales direkte til dig.

I tilfælde af dødsfald udbetaler universitetet godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie til dødsboet.

Hvis du flytter til udlandet

Hvis du fratræder din stilling for at flytte til udlandet, udbetaler universitetet godtgørelse for din tilgodehavende ordinær ferie, særlige feriedage direkte til dig. Udbetaling forudsætter dokumentation for, at du har frameldt dig cpr.-registeret.