Vejledninger & nyheder til Medarbejderstamkortet

Siden her opdateres løbende med de nyeste vejledninger, udsendte nyhedsbreve og andre nyheder som fx. opdaterede FAQ'er.

Du modtager som bruger af Medarbejderstamkortet automatisk Medarbejderstamkortets nyhedsbrev.  Nyhedsbrevet skal sikre, at alle brugere får informationer og nyheder vedrørende Medarbejderstamkortet (man kan derfor ikke afmelde sig nyhedsbrevet og stadig være bruger af Medarbejderstamkortet.) Nyhedsbrevet for Medarbejderstamkortet drives af Data og Digitalisering.

Vejledninger

Vejledninger Beskrivelse Revideret
Brugervejledning Grundlæggende vejledning til brug af Medarbejderstamkortet Februar 2024
Brug af stillingstyper og STIKO på AU Dette er en oversigt over principperne for brug af stillingstyper og STIKO på AU Juli 2024

Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation

Dette er en vejledning over stillingstyper til brug for IKKE-lønnede arbejdsrelationer på AU Oktober 2022
AU Timeløn Kort vejledning til oprettelse af timelønsansættelser i Medarbejderstamkortet Juni 2023

Nyheder

Dato Nyhed
11-07-2024 Mail udsendt til alle stamkortredaktører med overblik om seneste opdateringer.
10-07-2024 FAQ vedr. Pure er blevet opdateret. 
04-07-2024 Brug af stillingstyper og STIKO på AU er blevet opdateret.
Stillingstype "411, Rektoratet" (tidligere "411, Universitetsledelsen") har fået nyt navn.
Stillingstype "420, Erhvervsdirektør" er blevet oprettet.
17-04-2024

Følgende FAQ er opdateret: FAQ vedr. Medarbejderstamkortet og andre systemer

20-03-2024 Følgende FAQ'er er tillføjet/opdateret:

FAQ Hvornår skal der tildeles AU medarbejdermail?
FAQ Hvordan bruges visningsmail på arbejdsrelationer?

19-02-2024 Brugervejledningen til Medarbejderstamkortet er opdateret med en tilføjelse af eksempel på velkomstmail til medarbejdere UDEN bevilliget AU-medarbejdermail.
09-02-2024 Ny: FAQ vedr. fremtidig medarbejders adgang til Brightspace
07-02-2024 Der er lavet en præcisering af brug af it-velkomstmail i følgende FAQ Diverse i Medarbejderstamkortet. Brugervejledningen til Medarbejderstamkortet er ligeledes opdateret med en præcisering, samt seneste udgave af velkomstmailen. Mail sendt til alle stamkortredaktører 07-02-2024.
22-01-2024 Mail sendt til alle stamkortredaktører 22-01-2024 
19-01-2024 FAQ vedr. Plan er opdateret (igen)
17-01-2024 Der er lavet en ny FAQ: Hvordan bruges visningsmail på arbejdsrelationer 
08-12-2023 Brug af stillingstyper og STIKO på AU er blevet opdateret
29-11-2023

FAQ vedr. Plan er opdateret med information om hvordan bruger sikres oprettelse i Plan.

FAQ vedr. hvilke rettigheder en medarbejder får ved oprettelse af arbejdsrelation er opdateret og beskrivelsen skærpet en smule.

23-11-2023 FAQ vedr. Pure er opdateret med vejledning til skift mellem store og små bogstaver i titel.
Nyhedsmail udsendt til alle stamkortredaktører 23-11-2023
15-11-2023 FAQ vedr. Pure er opdateret. Hvis "Vises i Pure" er valgt, SKAL både dansk og engelsk titel udfyldes for at titel vises korrekt i Pure.
03-11-2023 FDD - Principper for brug af stillingsbegreber på AU er opdateret (version 49)
22-08-2023 Brugervejledning er opdateret med præcisering af "Kopier fra CPR" under Visningsnavn.
17-08-2023 Brugervejledning er opdateret med en præcisering af feltet "Visningsmail".
28-06-2023 Mail udsendt til alle stamkortredaktører: Ændring i MSK grundet nyt EU-direktiv udsendt 28-06-2023.
FAQ, brugervejledning samt vejledning til timelønsansættelse er opdateret.
Ændringen blev idriftsat d. 21. juni 2023.
09-03-2023 FAQ vedr. censorer, bedømmere, honorarlønnede & eksterne lektorer er blevet opdateret.
08-03-2023 Kendte fejl er opdateret med fejl vedr. MSK og Pure.
02-02-2023 Kendte fejl er opdateret med information om fejl, der kommer fra mitHR.
19-01-2023

Kendte fejl er opdateret med præcisering af hvordan man som stamkortredaktør forholder sig, når sagsoprettelse i Workzone er fejlet.

FAQ ved fortrolighedsflaget er præciseret.

02-11-2022

Nyhed om AUs implementerer af et nyt HR-system er sendt til alle stamkortredaktører. AUHRA bliver afløst af mitHR, og denne opgave får også betydning for Medarbejderstamkortet.

Du skal som stamkortredaktør følge med og holde dig orienteret om deadlines for indtastninger i Medarbejderstamkortet, nedetid i Medarbejderstamkortet mm. på mitHRs hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/mithr

Du kan her bl.a finde FAQ vedr. Administration af ansættelser, ændringer og fratrædelser. Eventuelle spørgsmål kan stilles til projektets kontakt i hovedområdet.

05-10-2022 Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation er opdateret
19-07-2022 FAQ vedr. Fortrolighedsflaget. Opdateret afsnit vedr. Aktivering af medarbejdermail, så det stemmer overens med tooltip i MSK
07-07-2022 Ny FAQ vedr. oprettelse af stipendiater (ikke ph.d.-stipendiat), skal et stipendiat oprettes som lønnet eller en ulønnet relation?
juni 2022 Brug af stillingstyper og STIKO på AU er blevet opdateret
28-02-2022 Ny FAQ vedr. studerende som også er medarbejdere (mails fra Brightspace)
21-02-2022 Ny FAQ vedr. hvilke rettigheder en medarbejder får ved oprettelse af arbejdsrelation
februar 2022 Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation er opdateret
januar 2022 Kort vejledning til AU-Timeløn er oprettet
december 2018 Nyhedsbrev om ny funktionalitet i Medarbejderstamkortet (integration til erekruttering) udsendt: Nyhedsbrev december 2018
december 2017

Nyhedsbrev December 2017