Vejledninger & nyheder til Medarbejderstamkortet

Siden her opdateres løbende med de nyeste vejledninger, udsendte nyhedsbreve og andre nyheder som fx. opdaterede FAQ'er.

Du modtager som bruger af Medarbejderstamkortet automatisk Medarbejderstamkortets nyhedsbrev.  Nyhedsbrevet skal sikre, at alle brugere får informationer og nyheder vedrørende Medarbejderstamkortet (man kan derfor ikke afmelde sig nyhedsbrevet og stadig være bruger af Medarbejderstamkortet.) Nyhedsbrevet for Medarbejderstamkortet drives af Data og Digitalisering.

Vejledninger

Vejledninger Beskrivelse Revideret Status
Brugervejledning 1.2 Opdateret grundlæggende vejledning til brug af Medarbejderstamkortet December 2018 Endelig

Brugervejledning 1.1

Grundlæggende vejledning for brug af Medarbejderstamkortet Maj 2017 Endelig
Brug af stillingstyper og STIKO på AU Dette er en oversigt over principperne for brug af stillingstyper og STIKO på AU Juni 2022 Endelig

Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation

Dette er en vejledning over stillingstyper til brug for IKKE-lønnede arbejdsrelationer på AU Oktober 2022 Endelig
AU-Timeløn Kort vejledning til oprettelse af AU-Timelønsansættelser i Medarbejderstamkortet Januar 2022 Endelig

Nyheder

Dato Nyhed
09-03-2023 FAQ vedr. censorer, bedømmere, honorarlønnede & eksterne lektorer er blevet opdateret
08-03-2023 Kendte fejl er opdateret med fejl vedr. MSK og Pure
02-02-2023 Kendte fejl er opdateret med information om, hvordan man finder information om fejl, der kommer fra mitHR
19-01-2023

Kendte fejl er opdateret med præcisering af hvordan man som stamkortredaktør forholder sig, når sagsoprettelse i Workzone er fejlet.

FAQ ved fortrolighedsflaget er præciseret.

02-11-2022

Nyhed om AUs implementerer af et nyt HR-system er sendt til alle stamkortredaktører. AUHRA bliver afløst af mitHR, og denne opgave får også betydning for Medarbejderstamkortet.

Du skal som stamkortredaktør følge med og holde dig orienteret om deadlines for indtastninger i Medarbejderstamkortet, nedetid i Medarbejderstamkortet mm. på mitHRs hjemmeside: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/mithr

Du kan her bl.a finde FAQ vedr. Administration af ansættelser, ændringer og fratrædelser. Eventuelle spørgsmål kan stilles til projektets kontakt i hovedområdet.

05-10-2022 Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation er opdateret
19-07-2022 FAQ vedr. Fortrolighedsflaget. Opdateret afsnit vedr. Aktivering af medarbejdermail, så det stemmer overens med tooltip i MSK
07-07-2022 Ny FAQ vedr. oprettelse af stipendiater (ikke ph.d.-stipendiat), skal et stipendiat oprettes som lønnet eller en ulønnet relation?
juni 2022 Brug af stillingstyper og STIKO på AU er blevet opdateret
28-02-2022 Ny FAQ vedr. studerende som også er medarbejdere (mails fra Brightspace)
21-02-2022 Ny FAQ vedr. hvilke rettigheder en medarbejder får ved oprettelse af arbejdsrelation
februar 2022 Stillingstyper som KUN må bruges til IKKE-lønnet arbejdsrelation er opdateret
januar 2022 Kort vejledning til AU-Timeløn er oprettet
december 2018 Nyhedsbrev om ny funktionalitet i Medarbejderstamkortet (integration til erekruttering) udsendt: Nyhedsbrev december 2018
december 2017 Nyhedsbrev December 2017