Links formalia

På denne side vil der være en komplet oversigt over nøglelinks/shortcuts, der bruges ifm. rekruttering.

Love og regler Nøglelink/shortcut 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturen 

Stillingsstrukturnotatet

www.medarbejdere.au.dk/stillingsstrukturnotatet 

Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

www.medarbejdere.au.dk/stillingsstruktur-diplom-ingenioer-og-eksport

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

www.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesbekendtgoerelsen

Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten

www.medarbejdere.au.dk/overenskomst-for-akademikere-i-staten

Cirkulære om aftale om eksterne lektorer

www.medarbejdere.au.dk/aftale-om-eksterne-lektorer/

Cirkulære om aftale om kliniske lektorer

www.medarbejdere.au.dk/aftale-om-kliniske-lektorer

Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor

www.medarbejdere.au.dk/tildeling-af-titlen-adjungeret-professor/

Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten undervisningsadjunkter

www.medarbejdere.au.dk/overenskomst-for-akademikere-i-staten-undervisningsadjunkter/

Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (timelønnet undervisning)

https://medarbejdere.au.dk/cirkulaere-om-timeloennet-undervisning-samt-cirkulaere-om-censorvederlag-timeloennet-undervisning

Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere

www.medarbejdere.au.dk/overenskomst-for-studenterundervisere

Lov om tidsbegrænset ansættelse

www.medarbejdere.au.dk/lov-om-tidsbegraenset-ansaettelse

 

Andet

Elever og praktikanter

www.laegejob.dk

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2023

www.medarbejdere.au.dk/Finansministeriets-loenoversigt

AU HR´s vejledning af april 2022 om ansættelses- og aflønningsforhold for HK-studerende og studenterprogrammører (PROSA)

www.medarbejdere.au.dk/vejledning-om-ansaettelses-og-afloenningsforhold-for-hk-studerende-og-prosa

AU HR´s vejledning af april 2022 om ansættelses- og aflønningsforhold for eksterne lektorer

www.medarbejdere.au.dk/vejledning-om-ansaettelse-af-eksterne-lektorer

AU HR´s vejledning af april 2022 om ansættelses- og aflønningsforhold for undervisningsassistenter

www.medarbejdere.au.dk/vejledning-om-ansaettelse-af-undervisningsassistenter

AU HR´s vejledning af april 2022 om ansættelses- og aflønningsforhold for studenterundervisere

www.medarbejdere.au.dk/vejledning-om-ansaettelse-af-studenterundervisere

 

Love og regler på engelsk

Job structure for academic staff at Universities 2013

www.medarbejdere.au.dk/job-structure-for-academic-staff-at-Universities-2013

Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Universities

www.medarbejdere.au.dk/appointment-of-academic-staff-at-universities

Agreement on part-time lecturers

www.medarbejdere.au.dk/agreement-on-parttime-lecturers

Circular on Hourly-Paid Teaching and Circular on Renumeration of Co-Examiners

www.medarbejdere.au.dk/hourlypaid-teaching-and-circular-on-renumeration-of-coexaminers

Consolidation Act on Fixed-Term Employment

www.medarbejdere.au.dk/consolidation-act-on-fixedterm-employment