Supportformular

Supporthenvendelser vedr. Emply Hire skal indberettes igennem AU's Supportportal på support.au.dk

OBS: Det er som udgangspunkt superbrugere der skal indberette supportsager til Data og Digitalisering. 

Står du i en særlig situation, eller indsender efter aftale med din superbruger skal dette påføres som kommentar.

Husk: Din superbruger skal altid være orienteret.