FAQ - Emply

Du vil på denne side, finde relevante FAQ vedrørende Emply Hire.

Siden vil løbende blive opdateret med de nyeste FAQ.

Ønsker du et spørgsmål uddybet på siden skal du sende dette ønske til din lokale superbruger.

Hvorfor kan Data og Digitalisering ikke hjælpe mig?

Den bedste support/hjælp får du igennem din lokale superbruger. Din lokale superbruger har kendskab til jeres arbejdsgange og faktiske virkelighed, derfor har de, de bedste forudsætninger for at hjælpe netop dig. Data og Digitalisering bistår og hjælper superbrugerne, såfremt superbrugerne har behov for dette.


Oprettelse af en stilling /et projekt

Jeg kan ikke oprette et projekt

Hvis du ikke kan oprette et projekt, er det fordi du ikke har rettigheder hertil.

Du bedes kontakte din lokale Superbruger, de kan give dig rettighed hertil eller hjælpe dig på vej.

Du kan finde din superbruger her: www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger

Jeg har oprettet et projekt ved en fejl

Fejlagtige projekter skal slettes igen. Af dokumentationsmæssige årsager kan disse sletninger kun udføres af systemadministratorer. 

Guide til efterspørsel af sletning af projekter.

Kan jeg ændre i opsætningen af projektet/stillingsopslaget, efter jeg har publiceret?

Nej, det er kun på au.dk at ændringen vil slå igennem. Ændringen vil ikke slå igennem på andre medier, heller ikke sider som har gengivet vores jobopslag. Det frarådes derfor at man gør dette.

Jeg kan ikke se det stillingsopslag, som jeg har publiceret til au.dk

Ledige stillinger fra Emply Hire hentes ned til hjemmesiden www.au.dk/om/stillinger  i 20 minutters intervaller.

Hvis du forsat oplever at en stilling måske er længe om at komme på hjemmesiden du prøve at ”fjerne” cachene.

Det kan du gøre ved at indsætte "?No_cache=1"efter adressen. https://www.au.dk/om/stillinger/?no_cache=1

 

Kommer den forsat ikke på hjemmesiden så:

Tjek projektet for eventuelle fejl i opsætningen (Henled særlig opmærksomhed på - Antal måneder (her skal indtastes et tal>0 eller tomt) Antal timer (her skal indtastes en værdi fra 1-37 – må ikke være 0)

Jeg får at vide det er et forkert EAN nummer

Hvis du oplever, at få at vide dit EAN nummer på stillingen ikke er valid, så bør du sikre dig at der i AU's enhedsregister er påført korrekt EAN nummer på den specifikke enhed hvor stillingen er slået op.

Ændringer til enheden i AU's enhedsregister kan indberettes via AU's Serviceportal i denne formular. Bemærk at der skal foreligge en godkendelse på ændringer til en enhed af øverste leder på enheden.

Mit projekt kan ikke ses og blive godkendt af HR

Hvis HR melder, at de ikke kan se dit projekt til godkendelse kan dette skyldes at projektet har sat sig fast i godkendelsesprocessen.

For at løse dette, opret projektet på ny og genopsæt på nu, hvor du sikre dig, at kun én bruger arbejder på projektet i løbet af hele opsætningsprocessen. Altså siden oprettelse af det nye projekt indtil det sendes til godkendelse må kun én bruger tilgå projektet.


Publicering af stilling til Jobnet

Jeg får fejl når jeg publicere til Jobnet, hvad skyldes det?

For lang annoncetekst

Følgende fejlmeddelelse kommer når man har publiceret en for lang annonce til Jobnet. Annoncen må maks være 16.000 tegn. inkl. koder,  hvorfor den skal afkortes. Der findes ikke på nuværende tidspunkt en mulighed for at gennemskue dette inde i annonce modulet.

Vejledningen opdateres snarest med hvordan man har to annoncer - en til au.dk og en til Jobnet. Så man på Jobnet kan henvise til au.dk for fuldt opslag.

Hvorfor trækker systemet forkert telefonnummer?

Systemet er sat op til at trække mobilnummer på faglig kontaktperson, hvis den faglige kontaktperson ikke har et mobilnummer, så trækker den kontaktpersons mobilnummer. Har kontaktpersonen heller ikke et mobilnummer så trækker den projektlederens mobilnummer. Systemet trækket på mobilnummeret angivet i feltet  under Medarbejderoplysninger. Har man derfor kun et mobil nr. kan det indsættes heri.

Hvor lang tid går der ca. fra publicering i Emply til annoncen er på Jobnet.dk?

Da det er Jobnet/STAR der godkender annoncerne, kan vi ikke give lovning på hvornår stillingen godkendes af Jobnet/STAR men ofts plejer de at komme op efter en times tid. Det anbefales at kontakte Jobnet hvis stillingen ikke et kommet op efter 24 timer (hverdage).

Kontaktinformation på Jobnet's Virksomhedssupport:

virksomhedssupporten på 7025 8725 eller virksomhedssupport@star.dk.

Stillingen sidder 'fast' i godkendelsesmodulet, hvorfor?

Der kan være flere årsager til at stillingen sidder fast i godkendelsesmodulet. En af dem kan være, at der ikke er +45 foran i telefonnummeret på kontaktpersonen.

Opsætningen op Jobnet ser forkert ud, hvad gør jeg?

Vi har konstaeret at Jobnet ikke læser alle formaterne vi sender fra Emply. Derfor kan der i opsætningen af stillingsopslaget være forskel fra f.eks. au.dk og Emply's egen visning og så til opsætningen på Jobnet. Vi arbejdet på at uderede og fejlsøger med vores leverandør.

Hvor lang tid kan en stilling være i opslag på Jobnet?

En stilling kan kun være i opslag på Jobnet i 8 uger. Herefter afpubliceres den automatisk fra Jobnet.

Relevante links: https://jobag.jobnet.dk/JobAG/Frontpage#!/help/terms > https://www.star.dk/it/virksomheds-it/haandtering-af-jobannoncer/vejledninger-til-jobannoncer > https://www.star.dk/media/9255/2019_01_08_vejledning-til-kvalitetssikring-af-annoncer_-med-_link.pdf

3.1 Hvor længe kan annoncer publiceres - være offentliggjort på Jobnet?

Ultimo 2017 vil alle annoncer max kunne være offentliggjort på Jobnet 8 uger indtil da gælder:

En annonce kan som hovedregel max være offentliggjort på Jobnet i 5 uger, og denne periode kan først forlænges, når perioden er gået.

Der gælder dog en 8 ugers periode for:

 1. oprettet via Jobnet for Arbejdsgivere – JobAG,
 2. i staten,
 3. i udlandet og
 4. med løntilskud

IT og Teknik

Hvilken browser skal jeg bruge?

Det anbefales at bruge Chrome eller Mozilla Firefox til Emply Hire.

Oplever du funktioner som ikke synes hensigtsmæssig og du bruger en anden browser, så skift til Chrome eller Mozilla Firefox og prøv igen.

Jeg har glemt mine login oplysninger

Hvis du er på AU kabletnetværk eller VPN logger du automatisk på Emply Hire.

Ellers skal du bruge de samme login oplysninger, som til din computer.

Brugernavn: auid@uni.au.dk f.eks. au123456@uni.au.dk 

Kode: Den samme som du bruger til din PC.

Jeg har ikke de rettigheder, som jeg burde - hvad gør jeg?

Rettigheder i Emply Hire, styres af de lokale superbrugere. Hvis du mener at der er en udoverensstemmelse, så bedes du kontakte din lokale Superbruger. Data og Digitalisering tildeler ikke rettigheder til andre end superbrugerne.

Du kan finde dem her: www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger


Eksterne bedømmere

Skal en ekstern bedømmer oprettes med en privat eller au-mail, for at få adgang til systemet?

Privatmail, Se vejledning for Tilknytning af medlemmer af bedømmelses- og ansættelsesudvalg (eksterne og interne)

Jeg kan ikke finde bedømmer i Emply, selvom h*n er oprettet i Medarbejderstamkortet?

Prøv følgende:

 1. Tjek for en sikkerhedsskyld at oprettelsen er lavet korrekt jf. vejledningen Tilknytning af medlemmer af bedømmelses- og ansættelsesudvalg
 2. Tjek at mail under "Private kontaktoplysninger" stemmer ikke overens med visningsmailen på den pågældende arbejdsrelation.
  • Tjek for mellemrum, stavefejl eller om "Admin" fremgå i mailen.
  • Det må ikke være en au mail.
 3. Tjek at der står"Ja" i "Primær visningsrelation"
 4. Tjek at start eller slutdato er korrekte

Afvent gerne 30 minutter, og hvis personen forsat ikke er kommet i Emply Hire, kan du forsætte med følgende:

 1. Fjern mailadressen både på "Personoplysninger" og "arbejdsrelationer"
 2. Gem
 3. Indsæt mailadressen igen på "Personoplysninger" og "arbejdsrelationer"
 4. Gem

Afvent gerne 30 minutter, og hvis personen forsat ikke er kommet i Emply Hire, kan du forsætte med følgende:

 1. Tryk "Nej" til "Kopier fra CPR" og gemme. Herefter vælge "Ja" til Kopier fra CPR" og gemme igen. 

Support

Er personen efter 30 minutter forsat ikke kommet i Emply Hire, så kontakt din lokale superbruger, som vil hjælpe dig.


Kandidathåndtering

Hvordan trækker en kandidat sig?

Som udgangspunkt er det altid kandidaten selv, der skal trække sin ansøgning.

Kandidaten skal logge ind via. det login, de ved ansøgning har fået tilsendt og trykke slet i oversigten over søgte stillinger.

Vejledning kan findes her: www.medarbejdere.au.dk/saadan_traekker_du_din_ansoegning_tilbage

Det er kun i særlige tilfælde hvor din HR afdeling kan hjælpe med dette.

I denne forbindelse skal kandidatens materiale slettes fra systemet, hvilket efterspørges igennem cherwell.

Vejledning til sletning findes her: Sletning af projekter og ansøgere

Hvad betyder det, når der står "x slettede kandidater" i bunden af kandidatlisten?

Det betyder, at en eller flere kandidater har trukket sig.

Hvorfor kan jeg ikke se alle kandidaterne?

Hvis du ikke kan se alle kandidater, kan det skyldes flere forskellige årsager:

 • Der er aktiveret et søge filter, som gør at alle kandidaterne ikke fremgår af stillingen. Tjek at der ikke er flueben i "søg"

Billede af 3 kanpper (Ny kandidat, Søg, og screening) i Emply Hire.

 • Du har ikke rettigheder til at se hele processen. Der kan alt efter din brugertype, være begrænsninger på hvad du kan se. Kontakt din HR medarbejdere eller superbruger for at afklare din adgang.   www.medarbejdere.au.dk/emplysuperbruger 

Hvad gør jeg hvis, hele eller dele af en bedømmelse ikke kommer med, når jeg eksporter til PDF?

Dette kan skyldes en bagved liggende formatering. Dette kan du løse sådan: Kopier (ctrl +c) hele bedømmelsen og sæt ind i f.eks. ”Notesblok” på din pc. Slet bedømmelsen i feltet i Emply Hire. Kopier (ctrl +c) bedømmelsen fra f.eks. ”Notesblok” Indsæt (ctrl + v) i bedømmelsesfeltet Tilret eventuelle steder med fed.

Jeg kan ikke se det jeg plejer i kandidatformularen - hvad gør jeg?

Denne problemstilling kan skyldes to ting

Du står på den forkerte kandidatformular

Nogle brugertyper har adgang til flere kandidatformularer. Du skifter kandidatformular ved at trykke på:

Papir op blyanten i højre hjørne i kandidatformularen

Billede af header i kandidatformularen. Papir og blyant ikon yderst til højre

Du har en anden brugertype uden rettighed hertil

Det kan også skyldes du har en anden brugertype en forventet. Hvis din brugertype ikke stemmer overens med din funktion, så skal du kontakte din lokale Superbruger, som vil tilrette dig i systemet.


Forskerrekruttering

Der er flere ansættelser på mit stillingsopslag, som jeg skal indberette til forskerrekruttering, hvad gør jeg?

Hvis du har flere ansættelser på dit stillingsopslag, så skal du udfylde informationerne på opsætningsfanen i Emply Hire , til bedst muligt at afspejle de faktiske omstændigheder. Dvs. at du A en forventet tiltrædelsesdato 1. maj og B en d. 1. juli så kan du fastsætte datoen i Emply Hire til at være d. 1 juni.

Hvor ofte indberetter AU til forskerrekruttering?

AU indberetter årligt til forskerbestands- og forskerrekrutteringsstatistikken. HR Data og Digitalisering er ansvarlig for selve indberetningen men de enkelte HR administrationer er ansvarlige for at data'en udfyldes og er korrekt.

HR Data og Digitalisering sender kvartalsvis manglende data ud til eRekrutteringssuperbrugerne, så de kan blive rettet.

Hvilke informationer indsender i til forskerrekruttering?

Vi trækker på følgende:

InstitutionsID: Altid Aarhus Universitet 

IndberetterID: Projektleder 

JournalNummer: Projekt# - kandidat #

IndberetningsDato: Dato for udtræk

Hovedområde

Institutnavn

Fakultet:

Stillingskategori

Fagområde

Finansieringstype

AnsættelseType

TidsbegrænsetAnsættelsesVarighed

StillingOpslåetEksternt

Opslagstype

StillingOpslåetIDagblad

StillingOpslåetIFagforeningsblad

StillingOpslåetIDagblad

StillingOpslåetPåInternet

StillingOpslåetIAndreFora

StillingOpslåetInternationalt

DatoForAnsøgningsfristUdløb

DatoForAfgivelseAfIndstilling

DatoForBeslutningOmAnsættelse

DatoForTiltrædelse

BlevDerIndkaldtTilSamtaleUnderAnsættelsen

BlevDerAfholdtPrøveforelæsning

BlevDerRettetIndsigelseModSammensætningen

BlevDerRettetIndsigelseModIndstillingen

MændIBedømmelsesudvalget

KvinderIBedømmelsesudvalget

UdenlandskeMændIBedømmelsesudvalget

UdenlandskeKvinderIBedømmelsesudvalget

FormandensKøn

FormandensNationalitet

AnsatteMændIBedømmelsesudvalget

AnsatteKvinderIBedømmelsesudvalget

AnsatteUdenlandskeKvinderIBedømmelsesudvalget

AnsatteUdenlandskeMændIBedømmelsesudvalget

AntalMandligeAnsøgere

AntalKvindeligeAnsøgere

AntalUdenlandskeMandligeAnsøgere

AntalUdenlandskeKvindeligeAnsøgere

AntalKvalMandligeAnsøgere

AntalKvalKvindeligeAnsøgere

AntalKvalUdenlandskeMandligeAnsøgere

AntalKvalUdenlandskeKvindeligeAnsøgere

AnsattesKøn

AnsattesFødselsår

AnsattesStatsborgerskab

AnsatteHarPHDEllerDoktorgradFraInstitutionID

AnsatteHarPHDEllerDoktorgradFraLand

AnsatteHarPHDEllerDoktorgrad

AnsatteAnsatVedInstitutionenTidligere

AnsatteRekrutteretFra

AnsattesSenesteAnsættelseskategori

AnsattesLandVedUdenlandskRekruttering

AntalEjBedomtMandligeAns

AntalEjBedomtKvindeligeAns

AntalEjBedomtUdenlandskeMandligeAns

AntalEjBedomtUdenlandskeKvindeligeAns

OpslagSendtMetode