Superbruger

Her kan du finde din lokale superbruger i Medarbejderstamkortet.

Fællesadministrationen

Pia Andersen

Vicedirektørsekretær AU HR
M
H 5220, 113
P +4587153318
P +4528992198

Ulla Rasmussen Billings

HR-Supporter AU HR - Personalejura
M
H 5220, 116
P +4587162358

Anna Haurdahl

Institutsekretær Institut for Klinisk Medicin

Esther Susanne Thyge Henriksen

Projektassistent AU Økonomi og Bygninger - Bygningssekretariatet
M
H 1918, 441
P +4528992208

Else Bjerggaard Kristensen

Sekretær AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden
M
H 5530, 203
P +4530588133
P +4530588133

Marianne Maria Larsen

Chefsekretær for vicedirektøren AU Økonomi og Bygninger - Staben AU Økonomi og Bygninger
M
H 1918, 224
P +4587152962
P +4520434056

Marianne Rasmussen

It-sekretær AU IT - IT Sekretariat, Aarhus
M
H 5123, 411
P +4587152954
P +4523266341

Dorotea Smesnjak

HR-Supporter AU HR - Personalejura
M
H 5220, 123
P +4587152021

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik
M
H 1430, 119
P +4587152146
P +4528992441

Karen Bjorholm Viberg

Sekretariatsleder AU IT - IT Sekretariat, Aarhus
M
H 5123, 411
P +4587152946
P +4520369065

Arts

Mads Brask Andersen

HR-medarbejder Administrationscenter Arts - Arts HR
M
H 1443, 436
P +4525566964

Tine Arsinevici

Sekretariatsleder Institut for Kommunikation og Kultur
M
H 1580, 314
P +4587163118
P +4540865727

Camilla Dimke

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat
M
H 1467, 426
P +4587162749

Mette Greve

Kontorfuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup
M
H D, 329
P +4523476223

Charlotte Fisker Jensen

Kontorfunktionær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup
M
H D, 329
P +4593508409

Bente Jønshøj

Afdelingsleder Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
M
H 1483, 645
P +4587161951
P +4521551419

Mette Lindvig Kannegaard

Institutsekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat
M
H 1580, 328/330
P +4587163009
P +4521629123

Gitte Pappe Ludvigsen

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat
M
H 1467, 423
P +4587162768

Anne Møldrup Overballe

Institutsekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat
M
H 1580, 335
P +4587162275

Marianne Rasmussen

Afdelingssekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's institutsekretariat, bygning 1481
M
H 1481, 442
P +4587152531
P +4525463601

Jytte Ringtved

Sekretariatsleder Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat
M
H 1467, 425
P +4587162152
P +4529425537

Lise Wendelboe

Ekspeditionssekretær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup
M
H D, 354
P +4587163552

Business and Social Sciences

Britta Drachmann Agerskov

Institutsekretær Psykologisk Institut
M
H 1350, 116
P +4587165795

Doris Andersen

Institutsekretær Institut for Virksomhedsledelse
M
H 2628, M326
P +4587165005

Kirsten Jakobsen

Sekretariatsleder Juridisk Institut
M
H 1410, 144
P +4587165352
P +4551820643

Mai-Britt Johansson

Centersekretær Psykologisk Institut - Center for Rusmiddelforskning
M
H 1322, 314
P +4587165313
P +4523648647

Gitte Arildsen Jørgensen

Institutsekretær Psykologisk Institut
M
H 1350, 114
P +4587165835

Birgit Kanstrup

Afdelingsleder Institut for Statskundskab
M
H 1331, 128
P +4587165601

Inger Kristensen

Kontorfuldmægtig Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
M
H 8001, 1401
P +4587151954

Mette Grønborg Køcks

AC-fuldmægtig Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Bygningsservice
M
H 1443, 331
P +4587152372
P +4593508352

Christel Brajkovic Mortensen

Administrativ koordinator Institut for Økonomi
M
H 2632, 206
P +4587165395

Pernille Mortensen

Sekretær Dekanatet, Aarhus BSS
M
H 1327, 334
P +4587152454
P +4524609226

Jonna Pedersen

Institutsekretær Institut for Virksomhedsledelse
M
H 2628, M319
P +4587164867
P +4593508730

Kirsten Pedersen

Centersekretær Psykologisk Institut - CON AMORE - Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning
M
H 1350, 420
P +4587165882

Line Bang Petersen

Institutsekretær Juridisk Institut
M
H 1410, 139
P +4587165261

Margit Sommer

Institutsekretær Institut for Økonomi
M
H 2632, 205
P +4587165515

Frederik Aagaard Sørensen

HR-supporter Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d.
M
H 1447, 216
P +4587153445

Mette Tønder

Institutsekretær, PA Juridisk Institut
M
H 1410, 145
P +4587166159
P +4526151470

Health

Annette Bachmann

Sekretariatsleder Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed
M
H 1260
P +4587167986
P +4524988585

Inger Marie Agerskov Bro

Institutsekretær Institut for Biomedicin - Sekretariat, Skou-bygningen
M
H 1116, 252
P +4587167807

Maria Bøndergaard Røjkjær

AC-fuldmægtig Institut for Klinisk Medicin

Pernille Brink Csösz

AC-fuldmægtig Institut for Klinisk Medicin

Anni Mandrup Høeg

Sekretariatsleder Institut for Retsmedicin
M
H D2, Z2.018
P +4587168306
P +4520597785

Nadia Høyrup O'Halloran

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health
M
H 1265, 228
P +4593508078

Maja Skrydstrup

HR-supporter Administrationscenter Health - HEALTH HR
M
H 5132, 127
P +4587168297
P +4551462661

Science and Technology

Tine Aaboe Malden

Sekretariatsmedarbejder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Sekretariat
M
H 3210, 3.090
P +4541893017

Dorte Abildskov

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat
M
H 3135, 101
P +4587155486

Nina Vestergaard Adolfsen

Centersekretær Science and Technology Learning Lab
M
H 3210, 03.065
P +4593508379

Sofie Louise Anderson Gravesen

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat, C.F.Møllers Allé

Tove Nyholm Bager

Kontorfunktionær Institut for Bioscience - Sekretariat, Aarhus
M
H 1135, 236
P +4587154348

Karina Rysholt Christensen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum
M

P +4587157664
P +4540711132

Birgitte Dahl

Afdelingssekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Aarhus

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder Institut for Kemi
M
H 1511, 219
P +4593521106

Ditte Høyer Engholm

ITN manager Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-Kemi, iNANO-huset
M
H 1590, 324
P +4593508736

Hanne Fensbæk

Chefsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Kalø
M
H H123
P +4587158871

Jan Frederiksen

Project Manager I Human Resource Coordinator Institut for Datalogi
M
H 5335, 314
P +4520374477

Winnie Grynnerup

Institutsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Roskilde
M
H I2.45
P +4587158472

Margit Rosenlund Hansen

Kontorfunktionær Institut for Fødevarer - Sekretariat, Årslev
M

P +4587158326

Solveig Odgaard Jakobsen

Kontorfunktionær DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Maria Thykær Jensen

Forskningsgruppekoordinator og kommuniksationsmedarbejder DANDRITE - DANDRITE Office
M
H 1171, 311
P +4593509086

Janne Krabsen

Sekretær Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer
M
H A10, 4029
P +4587157771
P +4593508386

Maria Kragelund

Ph.d.-administrator Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset
M
H 1590, 230
P +4521184164
P +4521184164

Karin Balle Madsen

Kontorfuldmægtig DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
M
H 8616, D3.04
P +4587158792
P +4525580691

Tina Lillelund Magaard

Overassistent Institut for Fødevarer - Sekretariat, Årslev
M

P +4587158291

Randi Mosegaard

Erhvervssproglig medarbejder, BA Institut for Matematik - Sekretariat
M
H 1530, 217
P +4587155718

Annette Møller

Sekretariatsleder Institut for Matematik - Sekretariat
M
H 1530, 215
P +4587155745
P +4528992569

Ellen Bernadette Noer

Center for Bioinformatik (BiRC)
M
H 1110, 319
P +4587155557

Tina Rudolph

Kontorfunktionær Institut for Datalogi
M
H 5342, 116
P +4587154112

Sissel Rønning

Erhvervssproglig medarbejder, BA Institut for Bioscience - Sekretariat, Aarhus
M
H 1540, 017
P +4587156545

Ninna Skafsgaard

Chefsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Silkeborg
M
H M3.06
P +4587158816
P +4530783164

Susan Hjort Skyum

Sekretær Institut for Kemi
M
H 1510, 211
P +4587155345

Birgit S. Langvad

Institutsekretariatsleder Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum
M
H 8814
P +4523310430

Annie Thomsen

Sekretariatsleder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Sekretariat
M
H 3210, 3.089
P +4541893014

Bente Thousgaard

Afdelingsleder Science Museerne - Steno Museet
M
H 1102, 216
P +4587155425
P +4527782858

Karin Vittrup

Forskningssekretær Institut for Fysik og Astronomi
M
H 1525, 524
P +4587155694
P +4523382322

Annette Wandahl

Sekretariatsleder Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset
M
H 1590, 224
P +4523382280
P +4523382280

Serviceinfo

Se den nuværende driftstatus på Serviceinfo for AU her

FAQ

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedr. Medarbejderstamkortet under FAQ'en.

Gå til FAQ her

1443355 / i40