Superbruger

Her kan du finde din lokale superbruger i Medarbejderstamkortet.

Din superbruger kan hjælpe med oplæring af nye brugere i din enhed.

Fællesadministrationen

Pia Andersen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab - Jura og Sekretariat

Ulla Rasmussen Billings

HR-Supporter AU HR - Personalejura

Esther Susanne Thyge Henriksen

Projektassistent AU Bygninger - Campusservice, Teknik og Projekter

Marianne Rasmussen

It-sekretær AU IT - IT Sekretariat, Aarhus

Ceylan Rauf

Administrativ medarbejder AU Økonomi - Servicegruppen

Dorotea Smesnjak

HR-Supporter AU HR - Personalejura

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær for Erhverv og Innovation Erhverv og Innovation - Sekretariatet

Karen Bjorholm Viberg

Sekretariatsleder AU IT - IT Sekretariat, Aarhus

Arts

Mads Brask Andersen

HR-Partner Administrationscenter Arts - Arts HR

Tine Arsinevici

Rådgiver Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat

Charlotte Fisker Jensen

Kontorfunktionær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Gitte Pappe Ludvigsen

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Anne Møldrup Overballe

Institutsekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat

Marianne Rasmussen

Afdelingssekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's institutsekretariat, bygning 1481

Camilla Dimke Waldstrøm

Ledelsessekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Lise Wendelboe

Ekspeditionssekretær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Business and Social Sciences

Britta Drachmann Agerskov

Institutsekretær Psykologisk Institut

Doris Andersen

PA for institutleder Institut for Virksomhedsledelse

Kirsten Jakobsen

Sekretariatsleder Juridisk Institut

Gitte Arildsen Jørgensen

Institutsekretær Psykologisk Institut

Inger Kristensen

Kontorfuldmægtig Institut for Forretningsudvikling og Teknologi

Anne Charlotte la Cour

PA for institutleder, specialkonsulent Institut for Økonomi

Lone Malmros

Regnskabsmedarbejder AU Økonomi - Rejsegruppen

Christel Brajkovic Mortensen

Administrativ koordinator Institut for Økonomi

Anna Bruun Pedersen

HR-supporter Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d.

Kirsten Pedersen

Centersekretær Psykologisk Institut - CON AMORE - Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning

Line Bang Petersen

Institutsekretær Juridisk Institut

Mette Tønder

Institutsekretær, PA Juridisk Institut

Health

Annette Bachmann

Sekretariatsleder Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed

Inger Marie Agerskov Bro

Institutsekretær Institut for Biomedicin - Sekretariat, Skou-bygningen

Pernille Brink Csösz

Specialkonsulent Institut for Klinisk Medicin - Sekretariatet, Institut for Klinisk Medicin

Anni Mandrup Høeg

Sekretariatsleder Institut for Retsmedicin

Vibeke Skaarup

HR-supporter Administrationscenter Health - Health HR

Marianne Vonsild

PA for dekan, chefsekretær Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Faculty of Natural Sciences & Faculty of Technical Sciences

Tine Aaboe Malden

Administrativ medarbejder The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Helena Luna Bach

Forskningsgruppeadministrator Institut for Datalogi

Karina Rysholt Christensen

Research Group Coordinator - Human Resource Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder Institut for Kemi

Hanne Fensbæk

Chefsekretær Institut for Ecoscience - ECOS Sekretariat Aarhus LAND

Winnie Grynnerup

Institutsekretær Institut for Ecoscience - ECOS Sekretariat Roskilde

Helle Homann

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat

Solveig Odgaard Jakobsen

Kontorfunktionær DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Janne Krabsen

Sekretær Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Søs Küster Markussen

HR-koordinator Institut for Datalogi

Randi Mosegaard

Erhvervssproglig medarbejder, BA Institut for Matematik - Sekretariat

Astrid Munk

Forskningsgruppekoordinator Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Neurobiologi

Ellen Bernadette Noer

Fuldmægtig Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Center for Bioinformatik (BiRC)

Rikke Mie Rahbek

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat

Sissel Rønning

Sekretariatsmedarbejder Institut for Biologi - Sekretariat, Institut for Biologi

Ninna Skafsgaard

Chefsekretær Institut for Ecoscience - ECOS Sekretariat Aarhus VAND

Birgit S. Langvad

Sekretariatsleder Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Anne-Dorthe Villumsen

Erhvervssproglig medarbejder, BA Institut for Matematik - Sekretariat

Karin Vittrup

Centeradministrator Institut for Fysik og Astronomi

Annette Wandahl

Sekretariatsleder Interdisciplinary Nanoscience Center