Kendte fejl - Medarbejderstamkortet

Kendte fejl i Medarbejderstamkortet

Du vil på denne side finde en beskrivelse af kendte fejl i Medarbejderstamkortet.

Det vil blive angivet, hvorvidt en kendt fejl forventes løst eller om den håndteres med et workaround.

Kendte fejl i mitHR, der påvirker Medarbejderstamkortet

Du kan på mitHRs side for Kendte udfordringer se, om der er nogle, som påvirker Medarbejderstamkortet. Brug browsersøgning (tryk F3 og tast MSK) til at finde de punkter, der vedrører Medarbejderstamkortet (MSK).

Mailadresse ændres kortvarigt ved redigering af personoplysninger (Rettes ikke)

Ved redigering af personoplysninger ændres mailadresse kortvarig til personens auXXXXXX@uni.au.dk - også efter du har trykket Gem.
Visningen ændres tilbage til den selvvalgte medarbejdermail ved søgning på personen i MSK igen.

Automatisk oprettelse af sag i Workzone fejlet

Det hænder at den automatiske sagsoprettelse i Workzone fejler. Det kan skyldes mange omstændigheder, man som stamkortredaktør ikke har indflydelse på.

Når dette sker, vil en manuel håndtering blive iværksat af HR Data og Digitalisering.

Som stamkortredaktør skal du være ekstra opmærksom på om der sker fejl ved sagsoprettelser, hvis du f.eks. laver mange ensartede ændringer i Medarbejderstamkortet. Skulle dette ske, så stop med at lave ændringer.

Kontroller om problemet allerede er nævnt på serviceinfo og hvis ikke så fejlmeld dette til HR Data og Digitalisering, så vi kan minimere antallet af sager, der efterfølgende skal håndteres manuelt.

Du skal ikke fejlmelde enkeltstående hændelser.

MSK-PURE fejl

Nogle relationer vises stadig i PURE, selvom der er en slutdato som er passeret i MSK.
Der er en fejl i mitHR, der gør at der ikke sættes en faktisk slutdato på arbejdsrelationer, som har en slutdato i MSK. Det gør at relationen stadig er aktiv i mitHR, det påvirker også visningen til PURE.
Der er også en anden fejl, der gør at "Primær visningsrelation" i MSK ikke kan ændres, det påvirker også visningen til PURE

Dato for registrering af denne fejl: 08.03.2023