Kurser og uddannelser for ansatte på AU

På denne side kan du finde en oversigt over de kurser, der allerede er oprettet og hvor tilmelding derfor er mulig. Derudover er der mulighed for at tilkendegive din interesse for kurser, som endnu ikke er endeligt fastlagte. Disse kurser vil blive oprettet, når et tilstrækkeligt antal deltagere har deres tilkendegivet interesse. Endeligt er der information om, hvordan vi kan hjælpe med at oprette præcis det forløb, der måtte ønskes lokalt.

De eksisterende kurser på hjemmesiden er et udsnit af de mest efterspurgte kurser, og listen er derfor ikke udtømmende.

Ledelse

Se tilbud om kompetenceudvikling målrettet ledere på AU under Ledelsesudvikling.

Projekt & Proces

Procesoptimering


Procesfacilitering


Projekt


Gevinstrealisering


Styregruppetræning


Kurser til undervisere

Se kurser for undervisere hos Centre for Educational Development.

Junior Researchers at Aarhus University

Se de mange muligheder der er for 'Junior Researchers' på Aarhus Universitet her.

Aarhus Universitets efter- og videreuddannelse

Se de mange muligheder der er for efter- og videreuddannelse på AU her.

Se Brochure for Efter- og Videreuddannelse på Aarhus Universitet her.

Danske universiteters administrative efteruddannelse (AEU)

 
AEU
er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, der har til formål at udbyde efteruddannelse for medarbejdere, der beskæftiger sig med administration på de danske universiteter.

  • Se AEU's udbud af kurser, seminarer og konferencer her.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetets særaftale for AU-medarbejdere og alumner ophører

Folkeuniversitetet har netop offentliggjort en stor andel af det kommende 2020-program. Du kan tilmelde dig forelæsningerne til normalpris nu.

AU-medarbejdere og alumner har tidligere haft mulighed for at tilmelde sig via en specialaftale, hvor Aarhus Universitets Forskningsfond har doneret midler, som har muliggjort gratis deltagelse. Denne ordning har mange deltagere haft glæde af frem til sommeren 2019, hvor det var sidste gang, alumner fra Aarhus Universitet og medarbejdere ved Aarhus Universitet på denne baggrund kunne tilmelde sig forelæsninger gratis. Fremover vil det ikke længere være en mulighed.

Program for forelæsninger
Er du fortsat interesseret i Folkeuniversitetets forelæsninger, kan du allerede nu tilmelde dig på Folkeuniversitetets hjemmeside www.fuau.dk.

Aflysninger pga. Corona

Grundet den nuværende Corona-situation er en løbende revurdering af kurserne nødvendig. Ved eventuelle omlægning til online undervisning, udsættelse eller aflysning vil tilmeldte deltagere modtage direkte besked med information om kurserne.  

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse og ikke har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende.

Refusionen skal søges senest 28. dage efter at uddannelsen er afsluttet.

Refusionens søges digitalt på efteruddannelse.dk af den person, der har tilmeldt dig uddannelsen. Har du spørgsmål til søgningen af refusion er du velkommen til at kontakte AU HR.