Udvikling af en gruppe/et team

En gruppe-/teamudviklingssamtale (GRUS/TUS) er en fremadrettet og udviklingsorienteret samtale, som fokuserer på udvikling af en gruppe/et team. Formålet er at få en mere koordineret forståelse af en fælles opgave eller et ansvarsområde.


Udviklingssamtalen er særligt givende som:

 • optakt til eller opfølgning på de individuelle MUS
 • metode til ”emne-specifikke” team-møder
 • redskab til fælles forståelse ved omstruktureringer, nye teams, opstart af projekter mv.

Siden her hjælper dig i gang med GRUS/TUS, men læs med fordel også Inspirationsmateriale til GRUS/TUS, der både giver en beskrivelse af afviklingen trin for trin, forslag til spørgsmål og et metodekatalog.


Hvad skal du gøre?

Trin 1 - sådan forbereder du dig

Formål og udbytte:

Som leder har du ansvar for selve samtaleprocessen og styringen af den. Overvej disse spørgsmål, før du går i gang med at planlægge samtalen:

   1. Hvad er formålet med at afholde mødet?
   2. Hvad skal udbyttet være?

Struktur, emner, spørgsmål

Hvis gruppemedlemmerne ikke er vant til at samtale og reflektere sammen i en gruppe, er det en fordel med en styret samtale med klar struktur. Du bør overveje følgende:

 • Gruppens størrelse og sammensætning, 4-6 deltagere er optimalt for tidsforbrug i forhold til udbytte
 • Skal gruppen inddrages i planlægningen  og have roller/opgaver under selve samtalen?
 • De fysiske rammer (lokale, forplejning mv.) har betydning for samtalens succes
 • Udvælg få relevante emner
 • Formulér max 4-5 spørgsmål til en GRUS på ca. 1½-2 timer

Skemaet her opsummerer, hvad du skal have styr på i forberedelsen:

 

Trin 2 - sådan styrer du samtalen

Spilleregler og rammer kridtes op

Sørg også for en tydelig og god rammesætning, inden I går i gang. Sæt 10-15 minutter af til rammesætning og formuler dig klart og tydeligt. Brug skemaet nedenfor og evt. IDOART-modellen (s. 8) til at lave en god rammesætning.

Oprids indledningsvis klare og enkle spilleregler for samtalen. Det er med til at sikre, at alle føler sig trygge og ønsker at deltage i samtalen. Et typisk regelsæt for GRUS/TUS kan være:

 • Der tales/lyttes på skift
 • Et anerkendende fokus
 • Der er fokus på arbejdet
 • Mulighed for ”time out”
 • Fortrolighed (og afstem, hvad fortrolighed er)

Brug den positive vinkel

For at sikre en god og konstruktiv dialog i gruppesamtalen anbefales det at gennemføre samtalen ud fra en positiv vinkel. Det betyder ikke, at man kun skal fokusere på de positive oplevelser. Det er vigtigt at tale om fejl og afvigelser på en konstruktiv måde, f.eks. at fokusere på, hvad det er, man ønsker, der skal være anderledes.

Trin 3 - evaluering, aftaleskema og opfølgning

Opsamling på det aftale

Som afslutning på samtalen, kan I drøfte, hvordan I kommer godt videre herfra. Drøft eventuelt:

 • Er der lavet nogle vigtige aftaler om udviklingspunkter? Skal de skrives i et aftaleskema?
 • Hvem er ansvarlig for at følge op - og hvornår?
 • Hvordan kan I se, om I er lykkes med det, I har aftalt?

Evaluering af selve samtalen 

Når samtalen rundes af, er det også en rigtig god idé at evaluere selve samtalen. Drøft eventuelt:

 • Hvordan var det for gruppen at deltage?
 • Hvad tager hver især med sig derfra?
 • Hvad tager I som gruppe samlet med jer?
 • Hvad fungerede godt, og hvad skal optimeres/gøres anderledes?