OSH - Occupational safety and health education programme - in danish

Arbejdsmiljøuddannelse for AU's medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Alle medlemmer skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter man indtræder i arbejdsmiljøorganisationen.


Formål

  • Give deltagerne konkret viden om opgaver, metoder og ansvar/pligter i arbejdsmiljøarbejdet.
  • Styrke deltagernes muligheder for løsning af konkrete arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen.
  • Understøtte deltagernes arbejdsmiljøarbejde på egen arbejdsplads.
  • Give deltagerne viden om værktøjer og metoder til at arbejde forebyggende og helhedsorienteret med arbejdsmiljø.

Varighed

Kurset varer 23 timer og gennemføres over 3 dage. Mellem første og anden kursusdel skal deltagerne arbejde med en praktisk opgave på arbejdspladsen. 

Bemærk, at man skal kunne deltage alle tre dage.