Workshop om håndtering og forebyggelse af krænkende adfærd

Workshoppen henvender sig til ledere med personaleansvar, der kan komme ud for at skulle håndtere en vanskelig samtale om krænkende adfærd med medarbejdere.


Formål

  • At præsentere universitetets retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd – som fx mobning og chikane - med fokus på lederens særlige ansvar
  • At klæde deltagerne på til at afklare og følge op på episoder om krænkende adfærd, herunder varetage
    1) samtaler med en person, der føler sig krænket og
    2) samtaler med en formodet krænker
  • Give inspiration til forebyggende aktiviteter

Varighed og form

Workshoppen vil veksle mellem korte oplæg, drøftelser i grupper og casearbejde.