Overførsel af mobilnummer

Overførsel af privat mobilnummer til AU

Ønsker du at overføre dit private mobilnummer til AU, skal du følge disse 2 trin:

  1. Udfyld formular (herunder)
  2. Download og udfyld fuldmagt og send den til it-sekretariat@au.dk.

Vær opmærksom på følgende: 

  • Der kan gå op til 3 uger før konverteringen foregår.
  • Dit nye SIM-kort bliver sendt til din arbejdsadresse. 
  • Overførslen betyder, at AU bliver ejer af nummeret.

 

Overførsel af privat mobilnummer til AU

Overførsel af privat mobilnummer til AU

BEMÆRK:

Når du overflytter dit private mobilnummer til AU skal du være opmærksom på nedenstående.

 Multimedieskat / beskatning af mobiltelefon

OSB !!! Det er mobil brugerens eget ansvar at tage fat i instituttets/afdelingens persondataredaktør. Enten for udfyldelse af tro- og love-erklæring eller for at sikre, at telefonen registreres til at måtte bruges privat.
 

Persondataredaktøren i afdelingen/vd-området registrerer om telefonen bruges privat eller ej. Hvis ja, sættes et flueben, hvis ikke så skal medarbejderen udfylde en tro- og love-erklæring som sendes til HR til journalisering på personsagen.

Lønkontoret trækker løbende lister fra det system persondataredaktøren registrerer i, og sørger for at de medarbejdere der bruger den privat bliver beskattet af telefonen.

Det er den nærmeste leder der bevilger en telefon og som medarbejderen indgår aftale med om man må bruge den privat eller ej.

Overførsel af AU mobilnummer til privat brug eller anden arbejdsgiver

Hvis du forlader AU, og ønsker at beholde dit mobilnummer, skal du selv tage kontakt til den teleudbyder, du ønsker at benytte, og følge deres anvisning for overførsler af mobilnumre. Du kan oftest finde information herom på teleudbyderens hjemmeside.