FAQ og vejledninger om telefoni på AU

Mobil og fastnet-telefoni

På AU anvendes der i dag en ældre løsning til fastnet telefoni, og det er forventningen af denne skal omlægges i 2020-2021.

Der er over de seneste år løbende nedtaget langt flere fastnet telefoner end der er etableret nye, og dette betyder, at vi genbruger apparater i stedet for at indkøbe nye.

Det forventes at alle nuværende fastnet telefoner vil blive udfaset i forbindelse med omlægningen.

Det foreslås, at der, hvor det er muligt, anvendes mobiltelefoner.

Min telefon virker ikke – hvad gør jeg?

Find en quick guide samt en mere udførlig manual til din fastnettelefon.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte din lokale IT-support med følgende oplysninger:

 • Drejer det sig om fastnet eller mobil?
 • Hvilket telefonnummer drejer det sig om?
 • Bygnings- og lokalenr. for nummeret
 • Kontaktoplysninger (hvis forskellig fra bruger)
 • Beskrivelse af problemet

Hvordan virker telefonsvareren på min AU mobil?

Hvordan virker telefonsvareren på min fastnettelefon?

Alle medarbejdere har mulighed for at få oprettet en voicemail/telefonsvarer på deres fastnettelefon.

For at kunne benytte sig af voicemail-funktionen, skal funktionen være oprettet til dit lokalnummer. Kontakt din lokale IT-support.

Vigtige numre:

 • Voicemail kaldenummeret er 59970 
 • Postkasse-nummeret er dit nye 5-cifrede lokalnummer

Hvordan aflytter jeg min voicemail?

Når du har fået oprettet en voicemail, kan du aflytte dine beskeder ved at:

 1. ringe op til 59970 og følge den talte vejledning
 2. indtaste dit lokalnummer #, efterfulgt af din personlige kode, afslut med #
 3. taste 2 for at aflytte dine beskeder

Hvordan indtaler jeg en ny hilsen på min voicemail?

Når du har fået oprettet en voicemail, kan du indtale en ny besked ved at:

 1. ringe op til 59970 og følge den talte vejledning
 2. indtaste dit lokalnummer #, efterfulgt af din personlige kode, afslut med #
 3. tryk 8* for postkassekommandoer og 2 for hilsen

Du har nu mulighed for at oprette både en intern, en ekstern og en midlertidig hilsen (bruges fx ved kursus og ferie)

Hvordan indtaler jeg en ny hilsen på min telefonsvarer?

Når du har fået oprettet en voicemail, kan du indtale en ny besked ved at:

 1. ringe op til 59970 og følge den talte vejledning
 2. indtaste dit lokalnummer #, efterfulgt af din personlige kode, afslut med #
 3. tryk 8* for postkassekommandoer og 2 for hilsen

Vejledning til voicemail findes her.

Du har nu mulighed for at oprette både en intern, en ekstern og en midlertidig hilsen (bruges fx ved kursus og ferie).

Hvordan sætter jeg AU mail og kalender op på min mobil

Find vejledninger til setup af AU mail og kalender på mobil.

Omstilling, viderestilling mv. af mobil

Det nemmeste måde at omstille og viderestille opkald på din mobil er ved hjælp af Telenor's app; RenMobil.

App'en indeholder udover mulighed for omstilling og viderestilling også en række andre funktioner, som du kan have gavn af i din hverdag. Læs om app'en her og se kort demo.

Du downloader app'en direkte på din smartphone via App Store/Google play (app'en er endnu ikke udviklet til Windows-mobiltelefoner)

Du kan også omstille din mobil undervejs i en samtale, uden at anvende Telenor's app:

 • Sæt opkaldet på standby/hold ved at trykke en gang på ”parker/grønt rør”
 • Lav et nyt opkald ved, at taste nummeret på den kollega du ønsker at omstille til.
 • Fortæl din kollega at du vil stille samtalen igennem. Tast ”4” og ”send/grønt rør”
 • Vedkommende som har ringet til dig og den kollega du har viderestillet til taler nu sammen og du bliver automatisk koblet fra.
 • Du kan skifte mellem dine aktive opkald ved at taste ”skift/grønt rør”
 • Ved forkert omstilling eller manglende svar hos modtager, tilbagekalder du samtalen ved at taste ”skift/grønt rør”

Hvordan medflytter jeg min fastnettelefon til et andet lokalnummer?

Du kan medflytte din telefon til et andet lokalnummer.

Hvis dit apparat har en 'medflyt' knap:

 • Tryk på 'medflyt', indtast det lokalnummer, som du ønsker at viderestille din telefon til, afslut ved at trykke på 'medflyt'.
 • Du annullerer 'medflyt' ved at trykke en gang på 'medflyt'.

Hvis dit apparat ikke har en 'medflyt' knap:

 • Løft røret
 • Tast *55, efterfulgt af det lokalnummer du vil medflytte til, afslut med #.  
 • Du annullerer 'medflyt' ved at trykke #55.

Hvordan medflytter jeg min fastnettelefon til et mobilnummer?

Du kan medflytte din telefon til et mobilnummer.

Hvis dit apparat har en 'medflyt' knap: 

 • Tryk på 'medflyt', indtast dit mobilnummer (husk 0 først), som du ønsker at medflytte din telefon til, afslut ved at trykke på 'medflyt'.
 • Du annullerer 'medflyt' ved at trykke en gang på 'medflyt'.

Hvis dit apparat ikke har en 'medflyt' knap:

 • Løft røret
 • Tast *55, efterfulgt af det mobilnummer (husk 0 først) som du ønsker at medflytte din telefon til, afslut med #.  
 • Du annullerer 'medflyt' ved at løfte røret og trykke #55.

Hvis du ikke ønsker at beholde din fysiske fastnettelefon, men stadig ønsker at nummeret skal være aktivt og være medflyttet til din mobil, skal du skrive til din IT Support.

Skal jeg beskattes af fri telefon?

Medarbejdere skal beskattes af værdien af fri telefon på 2.500 kr. årligt, hvis telefonen stilles til privat rådighed i hjemmet. Læs mere på AU HR's hjemmeside.

Hvis du ikke bruger din AU telefon privat, skal du udfylde en tro- og loveerklæring.


Vejledninger til fastnettelefoner

1120E

Alle medarbejdere i Roskilde, Silkeborg og Kalø har denne type telefon.

1140E

1220

Alle medarbejdere i Herning, Emdrup og Trøjborg har denne type telefon.