Sponsorpolitik

Aarhus Universitet betragter samarbejdet med virksomheder og organisationer som en god mulighed for gensidig inspiration til gavn for begge parter. Samarbejdet giver universitetet mulighed for at gennemføre aktiviteter på en måde og i et omfang, der ellers ikke ville være mulig.

Aarhus Universitets sponsorpolitik skal sikre klare retningslinjer for samarbejdet med virksomheder og organisationer, der ønsker at sponsorere aktiviteter, begivenheder, bygninger o.l. i Aarhus Universitets regi.

Et sponsorat defineres som en relation, der mod betaling giver sponsor mulighed for at synliggøre sig via Aarhus Universitets aktivitet. Som hovedregel skal der derfor tillægges moms.

Sponsorpolitikken omfatter således ikke ekstern finansiering af forskningsprojekter, der reguleres særskilt. Andre former for samarbejdsrelationer, hvor Aarhus Universitet leverer andre modydelser end lige præcis synlighed er heller ikke medtaget i denne sponsorpolitik f.eks. samarbejdsaftaler om særlige professorater, rekrutterings- og employer branding services etc.

Retningslinjer for indgåelse af sponsoraftaler:

1. Skriftlige aftaler

Der skal indgås skriftlige aftaler, der nøje beskriver formål, indhold, arbejdsfordeling, økonomi, aftalevarighed samt øvrige forpligtelser for begge parter.

2. Valg af sponsorer

  • Sponsorerne skal repræsentere organisationer og virksomheder med et brand, der ikke strider mod Aarhus Universitets mission, vision og værdigrundlag.

3. Ansvarshavende leder

  • Dekanen er ansvarlig for sponsoraftaler, der alene omhandler aktiviteter på eget hovedområde. Rektoratet er ansvarlig for sponsoraftaler, der omhandler større tværgående aktiviteter.

4. Indflydelse

  • En sponsor må ikke have bestemmende indflydelse på den aktivitet, der sponseres.

5. Design, æstetik og navngivning

  • En sponsor af et arrangement optræder visuelt på en måde, så det står klart designmæssigt, at der er tale om en sponsor af en Aarhus Universitet aktivitet og så det stadig er klart, at Aarhus Universitet er hovedafsender. Æstetikken skal være af en karakter der sikrer, at Aarhus Universitets profil som arrangør ikke overskygges af sponsor. Arrangementer kan ikke opkaldes efter sponsor.

Bygninger, professorater, laboratorier, centre, priser mv., der er helt eller delvist eksternt finansieret, kan dog efter nærmere aftale med rektoratet opkaldes efter sponsor.

6. Evaluering og kvalitetskontrol

  • Sponsoraftalen skal skriftligt evalueres. Den ansvarlige leder vurderer denne evaluering.

Rektoratet, november 2007

Kontakt

Lone Jørgensen

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Events og Kommunikationsstøtte

Skabelon til sponsoraftale

Her kan du hente en en skabelon til indgåelse af sponsoraftaler - læs også guide til hvordan du udfylder sponsoraftalen her. OBS: bemærk, at denne skabelon IKKE må benyttes til aftaler indenfor det kliniske område.