Økonomi på Aarhus BSS

BSS ØKONOMI

BSS Økonomi står for den overordnede økonomistyring for hele fakultetet, og vores primære opgave er således at servicere fakultetet og fakultetets enheder (institutter, centre og medarbejdere) inden for økonomiområdet. Vi er beliggende i både Aarhus og Herning.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os!

Aarhus BSS Økonomi betjener fakultetets institutter og centre samt de fakultetsfælles enheder (dekanatet, administrationscentret, PhD-skolen mv.) i forhold til blandt andet budgetter (både projektbudgetter, institutbudgetter og det samlede fakultetsbudget), ledelsesstøtte til fakultetsledelsen, institutledelser mv. samt økonomisk administration af fakultetets ordinære og eksterne projekter.

Vil du vide mere om økonomimodellen på Aarhus BSS, klik her

Bogholderi og opgaver forbundet hermed varetages af Regnskab – se mere her.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er I altid velkomne til at kontakte os!