Forkortelser på Aarhus BSS

Liste over de mest anvendte forkortelser på Aarhus BSS

Organer på Aarhus BSS og AU

AR:

Akademisk råd

DEK:

Dekanatet

FL:

Fakultetsledelsen

LEA:

Ledelseskredsen i enhedsadministrationen varetager den administrative ledelse på Aarhus Universitet. 

SN:

Studienævn

UF:

Aarhus BSS Uddannelsesforum

UFFE:

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

UFU:

Udvalget for Uddannelse

UL:

Universitetsledelsen

US:

Universitetsledelsens stab

K&P (US KOM): Kommunikation og Presse

Personale

APV:

Arbejdspladsvurdering

DVIP:

Deltidsansat videnskabeligt personale

FC:

Funktionschef(er)

IL:

Institutleder

ISL:

Institutsekretariatsleder

SL:

Studieleder

VIP:

Videnskabeligt personale

TAP:

Teknisk/administrativt personale

Arbejdsmiljø og samarbejdsudvalg

AAMU:

Administrationens arbejdsmiljøudvalg varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed i Enhedsadministrationen

AMG:

Arbejdsmiljøgrupper

AMO:

Arbejdsmiljøorganisationen

FAMU:

Fakultetsarbejdsmiljøudvalg, som planlægger og koordinerer hovedområdets arbejdsmiljøarbejde.

FSU:

Fakultetets samarbejdsudvalg

HAMU:

Hovedarbejdsmiljøudvalget varetager arbejdsmiljøopgaver på overordnet politisk og strategisk niveau på Aarhus Universitet.

HSU:

Hovedsamarbejdsudvalget

LAMU:

Administrationens lokale arbejdsmiljøudvalg

LSU:

Lokalt samarbejdsudvalg, et på hvert institut og et fælles for administrationen på Aarhus BSS

Studier og uddannelse

EDDI:

Educational designer, som er det system, hvori alle kursusbeskrivelser og studieordninger indtastes.

EVU:

Båndet for efter- og videreuddannelse, skal sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde vedr. efter- og videreuddannelse på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner.

INT:

Båndet for internationalisering: skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af administrationscentre og fællesfunktioner vedrørende internationalisering og studentermobilitet.

SNUK:

Båndet for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af fakulteter og fællesadministrationen ift. en række studieadministrative processer.    

STADS:

Studieselvbetjening - det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og –forløb.

VEST:

Aarhus BSS Studier - Vejledning og Studieinformation, som varetager studievejledningen og studieinformation til kommende og nuværende studerende.

UVAEKA:

Båndet for undervisnings- og eksamensadministration skal sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af hovedområder og fællesservice vedrørende en række studieadministrative processer.

Foreninger

AU JRA:

Aarhus University Junior Researcher Association    

AUPA: Aarhus University PhD Association    

Akkrediteringer

AACSB:

Association to Advance Collegiate Schools of Business. Tildeles af AACSB International.

AI:

Danmarks akkrediteringsinstitution

AMBA:

Association of MBAs. Tildeler AMBA akkrediteringen der har fokus på MBA-uddannelse.

EFMD:

European Foundation of Management Development. Tildeler EQUIS-akkrediteringen.

EQUIS:

European Quality Improvement System

IA:

Institutionsakkreditering

RUVU:

Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser, som skal skal vurdere relevansen af nye uddannelser og nye udbud af eksisterende uddannelser i forbindelse med prækvalifikation.