Brightspace


Om Brightspace

Brightspace er en læringsplatform – også kaldet et Learning Management System (LMS). Et LMS er en betegnelse for en platform til udvikling, distribuering, afholdelse og administration af undervisnings­materialer og -aktiviteter via nettet.

Om CED

Centre for Educational Development (CED) forvalter, supporterer og videre­udvikler platformen. CED er AU's universitets­pædagogiske center.

Vi arbejder med lærings­teknologi (EDU IT), forsker, udbyder kurser og tilbyder rådgivning og sparring om universitets­pædagogik til alle fagmiljøer på AU.

Brightspace­support

For spørgsmål til funktionalitet eller tekniske problemer:

Åbningstider

  • Mandag-torsdag kl. 9:00-15:00
  • Fredag kl. 9:00-14:00

Juleferie 🎄

Supporten holder lukket fra den 23. december 2021, kl. 12:00, til den 3. januar 2022, kl. 9:00.