Ofte stillede spørgsmål

Husk, du finder alle vores Brightspace-vejledninger på AU Educate. Denne FAQ indeholder primært emner af mere administrativ karakter. 

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, beder vi dig kontakte CED-supporten.

Hvorfor står der "Closed" på mit kursus?

Når dit kursus når sin afslutningsdato vil der dukke en lable op på kurset hvor der står "Closed" som på billedet her. Dette er udelukkende for at indikere at kurset er afsluttet og at der vil komme nye kurser til det kommende semester. Alle deltager på kurset kan stadig tilgå kurset og dets indhold og deltagerne vil også fortsat modtage notifikationer hvis der tilføjes indhold og beskeder.

Hvorfor kan jeg ikke redigere i mit overførte kursus fra Blackboard?

I Brightspace er du tilknyttet dine automatisk overførte, tidligere Blackboard-kurser med en read only-rolle. Dette er for at sikre, indholdet i de tidligere Blackboard-kurser bevares. Det er derfor ikke muligt at redigere i kurserne.

Det er kun i de nye Brightspace-kurser, du kan redigere.  

Du kan kopiere indhold fra dine automatisk overførte Blackboard-kurser til dine nye Brightspace-kurser. Først når du har kopieret indholdet over, kan du redigere i det.

Hvad sker der med overførte organisations fra Blackboard?

Det, der tidligere hed organisations i Blackboard, hedder communities i Brightspace.

Hvis du har fået overført en Blackboard-organisation til Brightspace, vil indholdet i første omgang blive lagt ind som et kursus.

Indhold fra Blackboard, der er lagt over i et Brightspace-kursus, er kun tilgængelig med en read only-rolle. Dette er for at sikre, indholdet fra Blackboard bevares. Det er derfor ikke muligt at redigere i.

Du skal derfor selv sørge for at kopiere indholdet fra din organisation/kursus over i et community. Du kan anmode om oprettelse af et community her.

Hvorfor ser mit overførte kursus fra Blackboard anderledes ud?

Navigationsbaren i dine overførte Blackboard-kurser ser anderledes ud, fordi strukturen matcher den gamle navigationsstruktur fra Blackboard. Brightspace-kurser følger en ny navigationsstruktur.

Hvordan ændrer jeg e-mailadresse i Brightspace?

Det er desværre ikke muligt at ændre e-mailadresser gennem Brightspace, da Brightspace blot trækker e-mailadressen fra andre systemer. Det vil i stedet være i disse systemer, e-mailadressen skal ændres.

Visning af private eller ikke-AU firmaadresser sker, når der ved ansættelsen bliver skrevet en e-mailadresse under punktet Visningsmail i AU's Medarbejderstamkort

Du bliver derfor nødt til at få din e-mailadresse ændret i dette system, eller fjernet helt fra Visningsmail, hvis du har fået tildelt en AU-medarbejderadresse – eller hvis du ønsker at bruge en studerende e-mailadresse (@post.au.dk).

Kontakt din lokale HR-kontaktperson eller stamkortredaktør for ændring af Visningsmail.

Hvad er et Discover-kursus?

Den vertikale menubjælke på forsiden af Brightspace har tre menupunkter: Home, Discover og Help

Et Discover-kursus er et kursus, der er åbent for selvtilmelding. Det betyder, at studerende og medarbejdere selv kan tilmelde sig kurset, hvis de finder indholdet interessant og relevant. 

Fra navigationslinjen klikker man på Discover, og man kan derefter søge ved at indtaste ord, der matcher kursustitler og beskrivelser. Det er kun kurser, som tillader selvtilmelding, der vises i søgeresultaterne.

Discover-kurserne er åbne for selvtilmelding for alle brugere af AU's Brightspace. Hvis et kursus kun er relevant for eksempelvis ét fakultet eller en bestemt målgruppe, bør det fremgå tydeligt af kursusnavnet eller kursusbeskrivelsen.

Hvordan framelder jeg mig et Discover-kursus?

 1. Gå til Discover-menupunktet og skriv kursusnavnet eller dele deraf i søgefeltet. 
  I første omgang dukker kurset ikke op. 
 2. Under Sort-knappen sorterer du efter Already Enrolled og alle dine Discover-kurser dukker op.
  Skærmbillede: Sorteringsknappes finde i højre side.
 3. Klik på det kursus, du gerne vil framelde dig.
 4. Ved de tre prikker ved siden af den blå Open Course-knap finder du Unenroll-knappen.
  Skærmbillede: Framledingsknappen er i en drop down-menu ved de tre prikker ved siden af knappen der hedder Open Curse

I Blackboard brugte jeg Kaltura; hvad sker der med de videoer?

Onsdag den 30. juni 2021 blev Kaltura lukket ned, og alle videoer blev automatisk flyttet over til AU's nye videoplatform Panopto.

Sådan finder du dine videoer:

 1. Log på Panopto via panopto.au.dk
 2. Klik på My Folder, hvor du finder dine Kalturavideoer
  Menupunker: Home, My Folder, Shared with Me, Everything og Browse

Hvad er forskellen på en Unit, Lesson og Folder?

Unit, lesson og folder er blot en måde at beskrive de tre niveauer, du kan oprette elementer i.

Unit er første niveau. Derefter kommer lesson og folder i andet og tredje niveau.

Du bestemmer selv, hvordan du vil benytte de tre niveauer. Du behøver ikke benytte alle niveauerne i din undervisning.

eksempel på hvordan en unit-, lesson- og folder-struktur kan se ud

Eksempelvis kan dine units være ugenumre, lessons kan være de emner, man skal gennemgå den givne uge, og folder kan være en samling af det materiale, man skal bruge til et givent emne.

Du kan finde mere inspiration til, hvordan du bruger units, lessons og folders i Brightspace Online Course.

Vær opmærksom på, at hvis du kun bruger units, lessons og folders som tomme beholdere, med beskrivelser på ydersiden af ​​mappen, vises teksten ikke i de studerendes Pulse-app.

Hvorfor kan en studerende ikke se sit kursus?

I Brightspace vil studerende se fag, de er tilmeldt via studieadministrative systemer. Kurserne bliver automatisk synlige for tilmeldte studerende 14 dage før semesterstart med mindre du manuelt åbner kurset for dine studerende før tid. Tanken er, at du og dine medundervisere har mulighed for i ro og fred at forberede kurset inden de studerende kommer på.  

Er en studerende stadig ikke på efter kursets åbning, skal den studerende rette henvendelse til det lokale Fakultets Studieservice/ Studieadministration:

Arts (Studiecenteret)

BSS (Kontakt IT support) 

Health (Health Studier)

Nat (Kontakt den kursusansvarlige eller IT Support)

Tech (Kontakt den kursusansvarlige eller IT Support)

Omgængere eller andre som ikke formelt er tilmeldt faget igen, men du giver lov til at kigge med, kan du selv tilknytte med den egnede rolle (Guest – Read Only; Instructor; Student; Teaching Assistent; Visiting Instructor) - Du kan finde en vejledning til hvordan her: https://educate.au.dk/it-i-undervisningen/tekniske-vejledninger/brightspace/kursusadministration/classlist 

Hvorfor kan jeg ikke se mit kursus?

Mangler du et kursus som du skal undervise det kommende semester, kontakt følgende. alt efter hvilket fakultet du kommer fra: 

Arts (Studiecenteret)

BSS (Kontakt IT support) 

Health (Health Studier)

Nat (Kontakt den kursusansvarlige eller IT Support) 

Tech (Kontakt den kursusansvarlige eller IT Support)

Hvorfor kan jeg ikke se eller uploade indhold på Brightspace?

Denne fejl kan du genkende ved at når du uploader en fil til Brightspace, får du en grå firkant der fylder det meste af Brightspace, hvorefter Brightspace (i nogle tilfælde) fryser. 

Denne problematik skyldes ofte at man benytter browseren Safari. Dette er nu en kendt fejl som er blevet indberettet til udviklerne af Brightspace som arbejder på at få løst hurtigst mulig. Der er desværre ikke en tidshorisont for hvornår fejlen vil blive løst. I mellemtiden anbefaler vi at benytte en af de tre andre browsere som Brightspace understøtter, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

CED-­support

For spørgsmål til funktionalitet eller tekniske problemer:

Åbningstider

 • Mandag-torsdag kl. 9:00-15:00
 • Fredag kl. 9:00-14:00