Bæredygtighed på AU

På AU arbejder vi for at fremme den bæredygtige udvikling, både gennem forskning, uddannelse og i driften. 

Siden her sætter primært fokus på den driftsmæssige del af dette arbejde og informerer dels om AU’s bæredygtighedsnetværk, dels om udviklingen af AU’s strategi for området. Desuden kan du finde eksempler på tiltag, der er med til at fremme AU’s bæredygtige drift.      

Klimaregnskab 

AU har nu fået sit første klimaregnskab. Det skal hjælpe AU til at få indsigt i universitetets klimaaftryk og giver et indblik i, om universitetet er på rette vej med at reducere sin CO2-udledning. Læs mere. 

AU udvikler klimastrategi 

Bestyrelsen har godkendt et udkast til AU's første klimastrategi. Strategien har været i høring på universitetet og forventes endeligt godkendt i april 2020. Strategien indeholder et mål om reduktion af AU’s CO2-udledning frem mod 2025 og udpeger en række indsatsområder.  

AU Garden 

I krydset mellem Nordre Ringgade og Trøjborgvej finder du AU's lille have - AU Garden. Her er både rum til køkkenhave, biodiversitet og socialt samvær. Bag projektet står en lille gruppe af engagerede studerende og medarbejdere, der er vilde med planter og biodiversitet. Du kan også være med! 

Læs mere. 

Sådan arbejder vi med bæredygtighed 

Der bliver arbejdet med AU's miljømæssige bæredygtighed på mange forskellige måder og niveauer rundt omkring på universitetet.  

Netværk om bæredygtighed

#AUSustainability er et netværk for studerende og medarbejdere, der ønsker at være med til at fremme AU's bæredygtighed. Alle interesserede inviteres til at deltage.

 

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail til Sustainability@au.dk

Biodiversiteten rykker ind i parken

En gruppe engagerede studerende og medarbejdere fra Bioscience har i dialog med AU Økonomi og Bygninger indledt et samarbejde om at sætte naturen fri på to udvalgte områder i Universitetsparken – til gavn for biodiversiteten og brugerne af parken. 

Læs mere.