Klimaregnskab 2018

Her på siden kan du læse et resume af Aarhus Universitets klimaregnskab. Du kan også finde hele rapporten for universitetets klimaregnskab for 2018.


AU's samlede CO2-udledning fordelt på de forskellige scopes

Pga. ufuldstændige data, er det ikke muligt at bestemme scope 3 så akkurat og præcist som scope 1 og 2. Dette vil blive forbedret i det næste klimaregnskab.

Aarhus Universitets klimaregnskab 2018 – resumé

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har udarbejdet Aarhus Universitets klimaregnskab for 2018. Indledningsvist fremgår her et resumé af klimaregnskabet, som indeholder de væsentligste resultater.

AU’s klimaregnskab indeholder en oversigt over de drivhusgasser, som AU har udledt i 2018 omregnet i CO2-ækvivalenter (herefter CO2). Klimaregnskabet skal hjælpe AU til at få indsigt i universitets klimaaftryk, og giver et indblik i, om universitetet er på rette vej med at reducere sin CO2-udledning.

Klimaregnskabet tager udgangspunkt i GHG-protokollens scope 1 og 2, dvs. universitetets direkte udledning af CO2, og den indirekte udledning, der stammer fra indkøb af energi. Protokollens scope 3 indeholder alle andre indirekte udledninger, dvs. udledning fra eksempelvis indkøb, flytransport, vand og affald. Udvalgte elementer fra scope 3 er blot med som orientering og indgår ikke i det samlede regnskab, da denne del ikke er analyseret og verificeret til samme kvalitet som scope 1 og 2. Ambitionen er, at klimaregnskabet med tiden skal videreudvikles således, at de væsentligste elementer fra scope 3 også vil blive analyseret og inddraget i det omfang, det er muligt.

Du kan finde hele regnskabet her:

Resultater for scope 1

AU’s CO2-udledning i scope 1 bygger på data fra følgende kilder:

  • Kraft/varme: gas, biogas, olie, træpiller
  • Transport: skibet Aurora, AU-biler (i form af kørte km) + medarbejderejede biler (i form af kørte km i arbejdstiden)

AU’s CO2-udledning i scope 1 = 2.594,4 tons CO2.-ækv.

Resultater for scope 2

AU’s CO2-udledning i scope 2A bygger på data fra følgende kilder:

  • Varme: Affaldvarme Aarhus, HOFOR, Hashøj, Eniig, Rønde Fjernvarme, Silkeborg Forsyning, Øvrig Roskilde
  • El samlet

AU’s CO2-udledning i scope 2A = 12.309,3 tons CO2.-ækv.

AU’s CO2-udledning i scope 2B (indkøbt grøn energi) = 0 tons CO2.-ækv.

Samlet resultat for scope 1 og 2

AU’s samlede CO2-udledning fra scope 1 og 2 = 14.903,7 tons CO2.-ækv.  

Det svarer til et aftryk pr. årsværk på 1,89 tons CO2.-ækv. 

Eksempler på scope 3

I regnskabets appendiks gennemgås tre eksempler fra scope 3: Flytransport, landbrug og vand.

Det har ikke været muligt at få tilstrækkelig data til at udarbejde en korrekt og præcis beregning af CO2-udledningen fra universitetets flytransport. DCE har udarbejdet to beregninger:

  • Den første tager udgangspunkt i beregninger fra CWT (AU’s rejseagent) af CO2-udledningen.
  • Den anden er baseret på gennemsnitlige emissionsfaktorer (afledt af DCE’s flyemissionsmodel).   

Resultaterne er på henholdsvis 6.149,8 tons CO2-ækv. og 12.619 CO2-ækv. Eksemplet illustrerer både relevansen af at inddrage flytransport i klimaregnskabet fremadrettet, men også vigtigheden af at anvende de rette modeller til udregningerne.

Beregninger af CO2-udledningen fra de landbrugsrelaterede aktiviteter på AU er baseret på data fra den nationale drivhusopgørelse. Husdyr herunder kvæg, tyre, slagtesvin og får står for en udledning på 2.762,2 tons CO2.-ækv. Mens dyrket areal (983 ha.) står for 1.566,8 CO2.-ækv. AU’s samlede vandforbrug har en udledning på 117,5 tons CO2.-ækv. 

Samlet resultat for scope 1, 2 og 3

Hvis scope 3 indregnes, er AU’s samlede CO2-udledning = 25.464 tons CO2.-ækv. Det svarer til et aftryk pr. årsværk på 3,2 tons CO2.-ækv for scope 1+2+3. 

AU’s samlede CO2-udledning, hvis vi bruger den detaljerede flyemissionsmetode på fly, er = 31.933,5 tons CO2.-ækv. Det svarer til et aftryk pr. årsværk på 4,1 tons CO2.-ækv.