Projektdeltagelse

Kurset er for dig, der ønsker at få et indblik i de særlige karakteristika, der er ved projektarbejdsformen, projektdeltagerrollen og de udfordringer og ansvarsområder, som ligger heri. Kurset er træningsbaseret og praksisnært og giver dig et større indblik i projektarbejdet. 


Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der via dit arbejde skal indgå i store såvel som små projekter. Du er måske ansat i en administrativ stilling, hvor arbejdsopgaverne i støre grad vil være projektorienteret, hvor du skal bidrage med din faglige og organisatoriske viden.  

Formål

Du bliver styrket i evnen til at indgå proaktivt i projektarbejdet, og gennem øget kendskab samt forståelse for projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjer, kan du understøtte projektlederen i at skabe succesfulde projekter. Formålet er, at du får kendskab til: 

 • Roller og organisering i projekter

  • Hvem har ansvar for hvad?
  • Koblingen til basisorganisationen
 • Grundlæggende elementer i projekter
  • Målsætning og opgavenedbrydning
  • Interessent- og risikoanalyse
  • Planlægning og estimering
    
 • Centrale redskaber til samarbejde under projektarbejdsformen
  • Mødefacilitering
  • Dialogiske værktøjer
  • Relationel forståelse

Dagene vil veksle mellem oplæg og gennemgang af værktøjer, og øvelser på deltagernes egne cases. På den måde ønsker vi at koble viden til det konkrete projektarbejde, som deltagerne på daglig basis står i hverdagen.

Kursusindhold

Kurset forløber henover 3 dage, hvor du får en intro samt overblik over nogle af de væsentligste værktøjer og metoder, du kan bruge i projektarbejdet.

Dag 1

 • Grundlæggende forståelse for projektarbejdsformen

  • Projektets organisering, roller og ansvar
  • Kompleksitet i projektarbejdet
    
 • Forståelse af mål
  • Målanalyse
  • Målhierarki
    
 •  Forståelse af opgavenedbrydning
  • WBS (Work Breakdown Structure)
    
 • Individuel og fælles meningsskabelse i projekter

Dag 2

 • Interessentanalyse og – samarbejde

  • Herunder forståelse for kommunikation og relationer i projektarbejdet
    
 • Risikoanalyse og risikohåndtering i projektarbejdet
 • Estimering og planlægning
  • Effektiv ressourcetid
  • Opgaveestimering
    
 • Samarbejde og involvering
  • Gamemastering i møder

Dag 3

Samarbejde og involvering - fortsat

 • Kunsten i at facilitere møder, processer og projekter
  • Kunsten i at stille spørgsmål
 • Afslutning og refleksion om deltagernes egen fortsatte læring

Forberedelse

Der vil være forberedelse til alle dage bestående i læsning af korte artikler samt refleksioner omkring deltagerens egen organisationens praksis. 

Underviseren

Ole Lauge Sørensen, Mannaz A/S