Styregruppekursus


Formål

Kurset skal ruste dig til at indgå i et professionelt styregruppearbejde og give indsigt i, hvordan du støtter successkabende projektarbejde, fælles projektfaglig forståelse, principper og leveregler for det gode styregruppearbejde m.m.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste praksisviden og teori om styregruppearbejdet og strategisk ledelse, der kobles til den daglige og komplekse virkelighed, som Aarhus Universitet karakteriseres af. Dagen struktureres ud fra følgende emner:

 • Grundlæggende introduktion til styregruppearbejdet.
 • Generelle principper for godt styregruppearbejde.
 • Introduktion til roller og ansvar for styregrupper og projektleder.
 • Casebaseret arbejde med styregruppens centrale værktøjer. Herunder særligt
  • Målsætning og milepælsplan som fundament for opfølgning og sikring af fremdrift
  • Interessantanalyse og samarbejde
  • Risikoanalyse og håndtering
  • Ændringshåndtering og kobling til PID

Ovenstående emner relateres til den fælles projektmodel for projekter, der involverer AU IT.

Undervisningsformen

Undervisningen tager udgangspunkt i oplæg, der inddrager både teori og praksisviden, som efterfølgende vil blive diskuteret i plenum og mindre grupper. Oplæg suppleres med opgaveløsning i mindre grupper. Dagen sluttes af med en opsamling af inputs til at styrke det videre arbejde med styregrupper på AU. Der udsendes et kort spørgeskema og evt. forberedelse til kurset ved tilmeldingsfristens udløb. 

Kurset varer 1 dag - med fuld forplejning. 

Underviseren 

Undervisningen varetages af Michael Sjælland fra CoreConsult, der har stor erfaring med styregruppearbejde fra en lang række projekter og programmer gennem de seneste 10 år. Derudover trækker han på sine erfaringer fra udviklingen af projekt- og styregruppemodeller og styregruppetræning af over 150 topledere og direktører i offentlige og private organisationer.