Alumneaktiviteter

Sådan arbejder vi med vores alumneaktiviteter

På Aarhus Universitet inviterer vi både nuværende og tidligere studerende og medarbejdere til at være med og drage nytte af alumnenetværket.  

Vores mission er at skabe relationer til vores alumner, som er livslange og værdifulde for både os og vores alumner. 

Aarhus Universitets alumnestrategi blev vedtaget i august 2020 - her kan du læse mere om, hvordan vi strategisk vil arbejde med vores alumneaktiviteter 2020-2025.