Iværksætteriet er udfordret - sådan styrker vi entreprenørånden

Universiteterne og erhvervslivet er klar til at transformere Danmark til et kraftcenter for innovation. Vejen frem er belønning af kommerciel succes, gennemsigtighed og gunstige vilkår for forskningskabte opfindelser.

Der er behov for økonomisk støtte til innovationssatsninger, klare rammer og tætte forbindelser mellem universiteter, erhvervsliv og investorer.

Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør ved Aarhus Universitet
Freja Brandhøj, chef for iværksætterpolitik ved Dansk Erhverv
Bragt i Børsen den 15/03/24

Danskernes iværksætteriver er på et historisk lavpunkt.

Med det laveste antal nyetablerede virksomheder i ni år er det tydeligt, at vi står over for udfordringer med hensyn til fremtidens udvikling, vækst og velfærd.

En afgørende del af løsningen ligger i at styrke miljøerne, hvor innovation og entreprenørånd trives, og her spiller universiteterne en nøglerolle.

De akademiske institutioner er blevet vitale laboratorier for iværksætteri, hvor forskning oversættes til virkelige løsninger og nye virksomheder. Forskere og studerende strømmer til universiteternes iværksætterhuse, såsom "The Kitchen" ved Aarhus Universitet, med nyskabende ideer baseret på videnskab og unikke innovationsindsigter.

Men for at virkelig udnytte universiteternes potentiale og skabe et endnu stærkere iværksættermiljø kræves der mere end bare ideer og motivation. Der er behov for økonomisk støtte til innovationssatsninger, klare rammer og tætte forbindelser til erhvervslivet og investorer.

Et afgørende bidrag til erhvervslivet
Universiteterne ansætter i stigende grad forretningsrådgivere fra erhvervslivet til at lede de forskningstunge ideer ud på de kommercielle markeder, mens eksperter rådgiver om alt fra patentering og markedsføring til netværksmuligheder.

Private investorer inddrages også i processen, fordi de nye teknologier og forretningsidéer ofte kræver tid, fejltagelser og markedstilpasning, før de bliver levedygtige virksomheder eller samfundsforbedringer.

Takket være den strategi ser vi en stigende opmærksomhed på akademisk entreprenørskab.

Sidste år alene steg tilgangen af forskere og studerende til The Kitchen med 40 procent. I dag udvikler næsten 500 iværksættere deres forskningsbaserede forretningsidéer i tilknytning til hubbet ved Aarhus Universitet. Potentialet hos de unge virksomheder er enormt - både når det gælder samfundsmæssig forandring og økonomisk indflydelse.

Tag eksempelvis biotek-virksomheden Norfalk, stiftet af to kemistuderende ved Aarhus Universitet, der nu har fået millioner af støtte til at gøre ingredienser i sæber, vaskepulver og kosmetik mere bæredygtige.

Eller de entreprenante forskere bag AgroAnt, som sælger myrer på abonnement til plantageejere for at bekæmpe skadedyr og plantesygdomme på naturens egne præmisser. En millioninvestering fra Anders Holch Povlsens investeringsselskab, Heartland, fik ligeledes tidligere studerende i Emplate i gang med at digitalisere shoppingcentre verden over.

Universiteternes iværksættermission viser vejen
Innovationspotentialet er fortsat stort, og universiteternes iværksættermission er afgørende for Danmarks fremtidige succes. Men det kræver et veludviklet økosystem. Uden tætte bånd til erhvervslivet og investorer vil mange opfindelser og teknologier møde forhindringer på vejen fra laboratoriet til markedet.

Derfor foreslår Dansk Erhverv og Aarhus Universitet at:

  1. Skabe økonomiske incitamenter for forskere og universiteter til at skabe nye virksomheder baseret på opfindelser og nye teknologier.
     
  2. Tilpasse lovgivningen, så universiteterne kan teste nye metoder til kommercialisering og støtte iværksættere, uanset om de er studerende eller forskere.
     
  3. Skabe gennemsigtighed i processen med patentering og licenser gennem fælles aftalemodeller og kontrakter. Det vil skabe et mere forudsigeligt miljø for både universiteter, virksomheder og investorer.

Med den rette støtte vil universiteternes iværksættermission ikke blot fremme innovation og økonomisk vækst i Danmark, men også bidrage til at løse samfundets udfordringer.

Lad os gribe chancen!