Virksomheder styrker innovationskraften i alliance med Aarhus Universitet

Et videnskabeligt partnerskab med Aarhus Universitet baner vej for nye forretningsmuligheder. En frisk erhvervsundersøgelse viser gode resultater.

Analyser af tusindvis af tekster gjorde det muligt for et forskerteam ved Aarhus Universitet at opdage nye skriftsprogsstadier hos skolebørn sammen med Writereader-direktør Janus Madsen. Foto: Writereader/PR
Et forskerteam ved Aarhus Universitet har sammen med virksomheden Writereader opnået et hidtil ukendt indblik i børns skriveprocesser og læringsmønstre. På billedet ses Writereader-direktør Janus Madsen. Foto: Writereader/PR

Virksomheden Writereader vil revolutionere skriveundervisning i landets skoler. Med hjælp fra forskere på Aarhus Universitet er målet nu inden for rækkevidde.

I en ny erhvervsundersøgelse af Aarhus Universitets forskningssamarbejde oplever op mod 90 procent af alle virksomheder en mærkbar styrkelse af deres innovationspotentiale gennem videnskabelige indsigter fra universitetets forskere.

Endnu mere interessant er det, at halvdelen af dem succesfuldt har formået at omsætte forskningen til konkrete forretningsinitiativer, i større eller mindre grad.

En bedømmelse som Janus Madsen, direktør i WriteReader, gerne står på mål for. Forskere fra Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet har nemlig banet vej for virksomhedens nyeste undervisningsapp målrettet landets skolelærere. Den unikke teknologi identificerer ikke blot ordblindhed, men afdækker også børns skriveprocesser og læringsmønstre på en hidtil uset måde.

”Vi har skabt noget ekstraordinært. Forskningen har forbedret vores produkt og givet en dybere forståelse af børns skriftsprog og indlæring. Det er en sand win-win-situation," siger direktøren

Ivrig efter mere
Næsten 400 repræsentativt udvalgte erhvervsaktører og samarbejdsorganisationer med forbindelse til Aarhus Universitet har deltaget i den friske temperaturmåling på universitetets tilgang til samarbejde.

Her roser hele tre ud af fire virksomheder partnerskabet med universitetet som tilfredsstillende eller endda meget tilfredsstillende.

Samtidig udtrykker stort set alle virksomhederne (90 pct.) et ønske om at fortsætte samarbejdet og er ivrige efter at udforske nye projekter sammen med universitetets forskere.

Konkrete løsninger
I det vellykkede partnerskab med WriteReader var målet klart: At afdække den skriftlige udviklingsrejse for hvert enkelt barn.

Ambitionen blev opnået gennem en omhyggelig analyse af tusindvis af tekster forfattet af skolebørn, som nænsomt blev gennemgået ved hjælp af WriteReaders undervisningsteknologi. Resultatet af samarbejdet? En banebrydende undervisningsapp, der nu giver lærere mulighed for at tilpasse undervisningen individuelt, forstå og adressere børnenes udfordringer og fremhæve deres styrker.

En håndgribelig løsning på en aktuel udfordring, og et resultat som 80 procent af alle virksomheder ifølge erhvervsundersøgelsen oplever i forskelligt omfang via et samarbejde med Aarhus Universitet.

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen, der leder erhvervssatsningen ved Aarhus Universitet, glæder sig over studiets positive konklusioner.

”Det bekræfter vores overbevisning om, at når akademiske ressourcer kombineres med erhvervslivets behov og udfordringer, kan vi skabe meningsfuld forskning med reel samfundsmæssig impact,” siger direktøren.

Læs mere om forskningsprojektet med WriteReader her.


Fakta om erhvervsundersøgelse med fokus på forskningssamarbejde ved Aarhus Universitet

 • Undersøgelsen er baseret på 385 besvarelser og 18 interviews udført af Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA).
   
 • Virksomheder i alle størrelser og fra forskellige brancher har deltaget for at opnå det bredest mulige udsnit af dansk erhvervsliv.
   
 • 85 pct. af virksomhederne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med udbyttet af samarbejdet.
   
 • 90 pct. vil gerne fortsætte samarbejdet eller skabe nye partnerskaber.
   
 • 80 pct. har i varieret udstrækning fået løst en konkret udfordring, som virksomheden stod overfor.
   
 • 88 pct. har i forskelligt omfang opdaget nye innovationsmuligheder gennem samarbejdet med forskere fra Aarhus Universitet.
   
 • Mere end halvdelen (60 pct.) har med succes omsat forskningssamarbejdet til nye forretningsmuligheder i større eller mindre grad.
   
 • Projekterne spænder fra fokuserede rådgivningsopgaver til store flerårige projekter med adskillige deltagere.
   
 • Ifølge virksomhederne selv bidrager forskerne med høj faglighed, vigtig datainfrastruktur, og værdifulde services såsom konsulentydelser, rådgivning og specialiserede målinger.

Læs den fulde rapport her.