Strategi på Arts 2020-2025

Strategi på Arts

Strategiproces på Arts


Aarhus Universitets strategi frem mod 2025 har været i høring, og der arbejdes nu mod at færdiggøre strategien, så den kan præsenteres for AU’s bestyrelse i december 2019.

Efter AU’s strategi er godkendt vil der bliver udarbejdet en strategi for Arts samt strategi for de tre institutter.  

Oversigt over medarbejderinddragelse


Her er en oversigt over inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier, og hvem der er høringsberettigede ift. institut- og fakultetsstrategi.

Fakultetet og institutternes strategier høres på samme tid hos alle høringsberettigede parter med frist for endt høring 12. maj 2020. Efterfølgende diskuteres udkast til både fakultets- og institutstrategier med Advisory Board på mødet 18.-19. maj 2020. Herefter færdiggøres strategierne inden 1. juni 2020. I forhold til strategiarbejdet forventes det, at følgende medarbejdergrupper inddrages på fakultet- og institutniveau.

Inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier

På institutniveau:

Institutforum
LSU/LAMU
Institutledelse (inkl. afdelinger)
Studienævn
Forskningsudvalg

På fakultetsniveau:

Lederforum
Akademiske Råd
CUDIM
ACA
FSU/FAMU

Høring af strategiudkast

Høringsparter ift. institutstrategier er:

Institutforum
LSU/LAMU

Høringsparter ift. fakultetsstrategi er:

Institutforum
Institut
LSU/LAMU
Studienævn
LSU
ACA
CUDIM
Ph.d.-udvalget
Akademisk Råd
FSU/FAMU