Strategi på Arts 2020-2025

Strategi på Arts

Strategiproces på Arts


Aarhus Universitet vedtog 13. december 2019 strategien for 2020-2025. Fakultetsledelsen har besluttet, at der med udgangspunkt i AU Strategien udarbejdes strategier på henholdsvis fakultets- og institutniveau. Udkast til strategi for fakultetet og de tre enkelte institutter sendes nu i høring hos medarbejdere og studerende med frist for høringssvar d. 12. maj kl. 9.

Oversigt over medarbejderinddragelse


Her er en oversigt over inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier, og hvem der er høringsberettigede ift. institut- og fakultetsstrategi.

Fakultetet og institutternes strategier høres på samme tid hos alle høringsberettigede parter med frist for endt høring 12. maj 2020. Efterfølgende diskuteres udkast til både fakultets- og institutstrategier med Advisory Board på mødet 18.-19. maj 2020. Herefter færdiggøres strategierne inden 1. juni 2020. I forhold til strategiarbejdet forventes det, at følgende medarbejdergrupper inddrages på fakultet- og institutniveau.

Inddragelse af medarbejdere på Arts i udarbejdelse af strategier

På institutniveau:

Institutforum
LSU/LAMU
Institutledelse (inkl. afdelinger)
Studienævn
Forskningsudvalg

På fakultetsniveau:

Lederforum
Akademiske Råd
CUDIM
ACA
FSU/FAMU

Høring af strategiudkast

Høringsparter ift. institutstrategier er:

Institutforum
LSU/LAMU

Høringsparter ift. fakultetsstrategi er:

Institutforum
Institut
LSU/LAMU
Studienævn
LSU
ACA
CUDIM
Ph.d.-udvalget
Akademisk Råd
FSU/FAMU