Om Administrationscenter Arts

Administrationscenter Arts (ACA) er en del af AU’s Enhedsadministration, som består af fire administrationscentre (ét på hvert fakultet) og en fællesadministration. Centret blev oprettet i 2011 og ledes af administrationschef Ole Jensen.

Aarhus og Emdrup

ACA beskæftiger omkring 200 medarbejdere på to geografiske placeringer i Aarhus og Emdrup. De varetager administrative opgaver for fakultetets institutter og centre inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation, ph.d.- og studieadministration. Administrationscentret huser desuden Arts Karriere og arbejder sammen med Det Kongelige Biblioteks afdelinger på Arts.

Sammenhængende løsninger

ACA understøtter fakultetets kerneaktiviteter inden for forskning og uddannelse. Det sker gennem en veletableret partnerordning, som sikrer en tæt kontakt mellem fagmiljøer og administration. Medarbejderne er højt specialiserede, men de arbejder i udpræget grad også på tværs af faggrupper for at skabe sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til institutter og centre.

Oversigt over ACA's funktionsområder