Arts Nyhedsbrev 10. november

Nyt fra og omkring Arts

Er du interesseret i nyskabende humanistisk forskning?
Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation inviterer til temadag den 8. december 2011 – tilmeldingsfristen er den 29. november.

Stor interesse for brætspil til studerende
Et nyudviklet brætspil har for alvor vundet indpas i forskellige undervisningssituationer på Aarhus Universitet og bliver i øjeblikket også afprøvet på udenlandske universiteter.

Aarhus Universitet får nyt nummer
Alle medarbejdere, enheder og funktioner i Aarhus får nye telefonnumre den 28. november.

Eksamensresultater registreres elektronisk
Fremover skal alle eksamensresultater indtastes online i systemet ”STADS VIP”.

ARTSrådet har fået hjemmeside
ARTSrådet er nu konstitueret og har fået egen hjemmeside, der vil blive udviklet i den kommende tid.