Fagene i bygningerne på Tåsingegade flytter til Nobelparken

I sommeren 2012 skal fagene Arabisk- og islamstudier, Religionsvidenskab og Teologi samles med de øvrige fag i det nye Institut for Kultur og Samfund i Nobelparken. Rokaden giver mulighed for en bedre udnyttelse af bygningerne i Tåsingegade og en stor besparelse på de administrative omkostninger.

Beslutningen om flytningen er truffet af dekan Mette Thunø og universitetsledelsen. Dekanen lægger ikke skjul på, at det har været en svær beslutning.

- Fagene på det tidligere teologiske fakultet har igennem de seneste par år etableret nogle yderst velfungerende forsknings- og studentermiljøer i det gamle ortopædiske hospital. Hensynet til at opnå en stærk faglig integration af hele Institut for Kultur og Samfund har dog vejet tungest. Vi vil derfor være meget opmærksomme på, at miljøerne omkring fagene på det tidligere teologiske fakultet så vidt muligt bevares i de nye omgivelser, siger dekan Mette Thunø.

Millionbesparelse

Flytningen fra Tåsingegade vil give Arts en væsentlig årlig huslejebesparelse, da bygningen vil kunne rumme de administrative centre for både Arts og Business and Social Sciences. Kontorerne i Tåsingegade er nemlig så store, at der kan sidde flere personer i hvert lokale, og dermed bliver arealerne udnyttet optimalt. Alt i alt kan man alene på Arts reducere omkostninger til husleje og bygningsdrift med ca. 4 millioner.

- Vi søger hele tiden mulige administrative besparelser for at styrke vores faglige aktiviteter – det vil sige forskning og uddannelse, siger dekan Mette Thunø, og understreger, at der i budgettet for 2012 er afsat en særlig pulje til faglig integration og forbedring af studiemiljøet.

Fra bibliotek til Studiecenter

Det teologiske bibliotek flytter med, når fagene rykker til Nobelparken. Det giver mulighed for at indrette et samlet studiecenter i Tåsingegade-bibliotekets lokaler.

- På den måde kan alle Arts’ studerende få adgang til studievejledning, studiepladser og administrativ service under ét tag i et samlet Studiecenter. Samtidig får de glæde af cafémiljøet og de faciliteter, som allerede er indrettet til de studerende i Tåsingegade, fremhæver Mette Thunø.

Det teologiske bibliotek flytter sammen med brugerne til Nobelparken, hvor det bliver integreret i Nobelbiblioteket, som ombygges og udvides med to etager. Sammenlægningen er i tråd med konklusionerne i den arbejdsrapport for Aarhus University Library, som er på trapperne i disse dage.

- Ved at fusionere bibliotekerne kan vi skabe et mere samlet og effektivt bibliotek. Samtidig får vi lejlighed til at nytænke vores biblioteksservice og sætte brugerne i fokus fremfor at lade bøgerne optage mange dyre kvadratmeter, siger dekanen.

Samlet fag- og studiemiljø

Det interdisciplinære samarbejde er en del af universitetets mål for den faglige udvikling. Og samlingen af de mange Arts-fag i Nobelparken skal skabe de bedste rammer for, at fagene kommer til at arbejde tættere sammen. De studerende vil fortsat have den samme tilknytning til deres fag – men nu i samvær med studerende fra de øvrige fag på Arts og Business and Social Sciences.

Institutleder Bjarke Paarup starter nu en brugergruppe med studerende og medarbejdere, som skal arbejde med indretningen af de nye rammer for Institut for Kultur og Samfund. Han har fokus på at bevare medarbejdernes og de studerendes engagement.

- Vi vil arbejde for at sikre det gode forsknings- og studiemiljø, når vi flytter fagene til Nobelparken. Og det er vigtigt, at vi får input og ideer fra alle brugergrupper, så vi får skabt de bedste vilkår for vores faglige og sociale aktiviteter, siger Bjarke Paarup.

Følg med i Arts’ flytninger på http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/ar/nyheder/flytteplaner/