Kandidater til nyt forfremmelsesprogram på Arts for 2022 er fundet

De første 12 kandidater til nyt forfremmelsesprogram på Arts, som søgte om optagelse i programmet i september, har nu fået besked om, at de kan blive indskrevet i programmet.

Faculty of Arts har i 2022 implementeret AU’s forfremmelsesprogram. Formålet med programmet er at fastholde lektorer/seniorforskere ved at indskrive dem i et forfremmelsesprogram, som leder frem mod et professorat. Arts gennemførte i efteråret 2022 med 71 ansøgere fra de tre institutter første optagelsesrunde i forfremmelsesprogrammet.

Jeg er virkelig glad for, at vi har afsluttet første gennemløb af AU’s forfremmelsesprogram på Arts. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke rådgivningsudvalget for deres store arbejde, og for at vi har fundet et godt format for processen. Derfor ser jeg allerede nu frem til, at vi også til næste år kan åbne for optagelse i forfremmelsesprogrammet igen, siger dekan Johnny Laursen

Alle ansøgninger blev læst og vurderet i et rådgivende udvalg, som har lavet en liste med foreslåede kandidater til de tre institutledere. På baggrund har listen har institutlederne meldt en prioriteret liste af foreslåede kandidater til dekanen, som på baggrund af en særligt stor pulje af kvalificerede kandidater har godkendt indskrivningen af 4 kandidater fra hvert institut.  Dermed bliver der i første indskrivningsrunde i forfremmelsesprogrammet på Arts indskrevet 12 kandidater, som efter en individuelt fastsat programperiode og ved succesfuld professorbedømmelse kan forvente at blive ansat som professor.

Det forventes, at det igen i 2023 bliver muligt at søge om optagelse i forfremmelsesprogrammet.