Nyhedsbrev fra dekanen: Reformen af universitetsuddannelserne i Danmark

I denne uge kom reformen af universitetsuddannelserne i Danmark. En reform, hvor vi nok alle har fulgt debatten og ventet på de sidste mange måneder.

Kære alle

Helt indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at det endnu er meget svært at sige noget om, hvad det konkret kommer til at betyde for os her på fakultetet. Dertil er der stadig for meget, som ikke er afklaret, og aftaler som endnu ikke er indgået. Vi ved jo blandt andet ikke endnu, hvordan de 8 % dimensionering fordeles mellem hovedområder, hvilke hensyn der tages til gymnasiefag, og hvordan den nye dimensionering spiller sammen med de eksisterende dimensioneringstiltag. I ved lige så godt som mig, at djævelen ligger i detaljen.

Efter sommerferien laves en tillægsaftale og der nedsættes et kandidatudvalg, og vi går nu ind i arbejdet med de andre universiteter og sektoren som helhed. Det er for mig vigtigt, at vi som fakultet får det bedste ud af reformen, selvom alle ved, at det ikke er noget, vi har ønsket os. Nu gælder det om at fylde den ramme ud, som er udstukket fra regeringen og forligspartierne, på en meningsfuld måde. Samtidig kan vi håbe på, at den nye reform kan give anledning til at løsne lidt op for nogle af de regler, der har gjort nye træk på uddannelsesområdet besværlige.

Selvom det er hårdt at leve med store forandringer og usikkerhed, er det vigtigt, at I ved, at der arbejdes på højtryk på at finde ud af, hvordan reformen her på universitetet og i sektoren som helhed kan implementeres. Som et lille lys i mørket er det også værd at glæde sig over, at takst 1-løftet bliver permanent. 

For mig er det uomtvisteligt, at vi skal nå hen til et sted, hvor Arts er en robust arbejdsplads med fortsat faglig udvikling, arbejdsglæde og høj kvalitet i forskning og uddannelse. Samtidig skal det også være et fakultet, hvor vores kandidater kan få gode jobs, når de er færdiguddannede. Her ser jeg frem til at undersøge, hvordan vi kan bruge erhvervskandidatordningen til at udforske det område.

Derudover glæder jeg mig også til at have en mere direkte dialog med jer på de medarbejdermøder om reformen, som prodekan for uddannelse og jeg vil holde efter sommerferien. Jeg håber også, at I vil være med til at sikre gode input til jeres ledelse på institutter og i administrationscentret, så institutledelsen kan viderebringe jeres forslag og idéer, når jeg mødes med dem på de ledelsesmøder, der er planlagt i efteråret.

Nu vil jeg opfordre jer til at lade universitet være universitet og gå på en velfortjent sommerferie, så alle er veludhvilede og klar til de udfordringer, som venter os alle her i efteråret. Jeg ved, at fakultetet har klaret sig gennem store udfordringer, og vi kommer også på trods af forandringer godt igennem denne reform. Det er jeg sikker på.

Rigtig god sommer til alle.

Venlig hilsen

Maja