Online-undervisning til og med påske

Hvordan forholder vi os på Arts til forlængelsen af online-undervisningen? Læs Niels Lehmans tilføjelser til beskeden fra universitetsledelsen.

Kære undervisere

Som I sikkert allerede har fået at vide, har Universitetsledelsen besluttet, at vi planlægger med online-undervisning frem til og med påske. Jeg vil gerne tilføje et par bemærkninger.

Fastholdelse af det fastlagte skema

Af (mindst) to grunde meget vigtigt, at man ikke flytter undervisning fra de allerede planlagte tidspunkter. Først og fremmest skyldes det et hensyn til de studerende. Dels er det vigtigt, at de altid har retvisende skemaer. Dels skal vi undgå, at nogle studerende får et overlap mellem forskellige kurser, og dels kan de studerende allerede have planlagt andre aktiviteter uden om de planlagte undervisningstidspunkter. For det andet er det stadig muligt, at restriktionsniveauet på et tidspunkt i semestret bliver sænket, og vi skal derfor kunne komme tilbage til den undervisning, vi planlagde i løbet af forrige semester med en kæmpe indsats fra jer alle. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi ikke piller ved grundskemaet. Det ligger i Universitetsledelsens beslutning, at vi allerede i marts kan lægge om, hvis forholdene ændrer sig, og hvis vi efter et lokalt skøn vurderer, at det med rimelighed vil kunne lade sig gøre at lægge om fra den planlagte onlineundervisning.

Hjælp at hente i Centre for Educational Development (CED)

Ligesom i det forgangne semester står vores gode kolleger fra det tidligere CUDiM, der nu indgår i det fælles AU-center, CED, til rådighed med hjælp til at få det bedste ud af den omlagte undervisning. Jeg har samlet lidt links til jer.

Workshops i online undervisning

Det er muligt at deltage i små fokuserede workshops:

Udvalgte links om online undervisning på AU Educate og AU Studypedia

På vores underviserressource AU Educate Der bliver der løbende udviklet guides og vejledninger om online undervisning, som man kan orientere sig i på egen hånd. Et aktuelt udvalg er følgende:

Desuden er der udviklet et materiale om online studiearbejde, som kan deles med de studerende:

Mulighed for direkte kontakt til en pædagogisk konsulent

Opstår der spørgsmål, man ikke selv kan finde svar på, eller behov for individuel sparring, kan man altid kontakte medarbejderne fra CED, ligesom det har været tilfældet i de øvrige semestre i Coronaens tegn, eller man kan skrive en mail til ced@au.dk.

Forberedelse af eksamensafvikling i Coronaens tegn

Ligesom i efterårssemestret bestræber vi os på at få en B-plan for eksamensafviklingen på plads i god tid, så de studerende tidligt ved, hvad der skal ske, hvis vi ikke kan gennemføre almindelige eksaminer. I en del tilfælde fordrer dette nødstudieordninger, og UN’erne skal derfor hurtigt i gang med at finde de gode løsninger. SNUK er i færd med at udarbejde en procesplan, som I snarest vil høre nærmere om.

Afslutningsvis vil jeg på Fakultetsledelsens vegne sige tak for, at I gør alt, hvad I kan for at give de studerende den undervisning, vi nu engang kan give dem under de i tiltagende grad vanskelige vilkår.

Pas på hinanden
Niels

Niels Lehmann, Prodekan for uddannelse