Research Datamanagement

Center for Humanities Computing tilbyder redskaber til lagring, deling og analyse af forskningsdata.

Arts tilbyder forskere hjælp til lagring af forskningsdata, der for eksempel skal samarbejde på sensitive data eller kræver særlige redskaber til dokumentation og analyse.

Center for Humanities Computing understøtter oprettelse af delte drev (GDPR-compliant), opsætning af servere til forskningsprojekter og udvikling af forskningsredskaber. Centeret kan også bidrage med tekniske beskrivelser af AU's lagring i forbindelse med ansøgninger om dataadgang og forskningsbevillinger. Henvendelse via: https://chc.au.dk/


AU Library tilbyder hjælp til dokumentation og håndtering af forskningsdata.

Flere bevillingsgivere stiller krav til dine forskningsdata. Bliver du bedt om at redegøre for håndtering af data under og efter dit forskningsprojekt? Bliver du opfordret til at gøre dine forskningsdata tilgængelige for flest mulige ud fra princippet om "as open as possible, as closed as necessary"?

AU Library supporterer forskere i forhold til håndtering af forskningsdata og udarbejdelse af data management planer. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål, hjælpe dig med din data management plan eller på anden måde guide dig i, hvor og hvordan du kan finde og genbruge data, eller hvor og hvordan du kan gemme og dele dine data.

Spørg din kontaktbibliotekar eller kontakt Johanne Rübner Hansen fra AU Library hvis du vil vide mere.


Yderligere information: