Aftagerpaneler

Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts’ enkelte studienævn, og der er således fire paneler.

Af Universitetsloven fremgår, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler med henblik på at sikre dialog mellem aftagerne af kandidater og universitetet om de udbudte uddannelsers kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet, herunder sparring ved udvikling af nye eller eksisterende uddannelser og nye undervisnings- og prøveformer.

På Arts er der 4 aftagerpaneler, der fagligt knytter sig an til de 4 studienævn. Det er derudover en mulighed for uddannelsesnævnene (UN) at nedsætte lokale aftagerfora, der i højere grad fokuserer på de enkelte uddannelsers faglige indhold og deres bidrag til arbejdsmarkedet og kandidaternes overgang til beskæftigelse.

Læs mere: