Vision og strategi for Educational IT på Arts

Vision

Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013-20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder at udvikle nye undervisnings- og læringsformer for at fremme de studerendes faglige læring. Arts ser anvendelsen af digitale medier som centralt i denne udvikling.

Visionen for Educational IT kan formuleres i følgende punkter:

  • at styrke og øge de studerendes faglige læring, studiekompetencer og akademiske digital literacy
  • at understøtte pædagogisk-didaktisk udvikling af nye undervisnings- og læringsformer
  • at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale partneruniversiteter
  • at styrke fakultetets muligheder for at tiltrække de bedste studerende og undervisere til Arts ved at blive førende i brugen af Educational IT
  • at understøtte de studerendes mulighed for at gennemføre uddannelserne rettidigt

Strategi