Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet betjener dekanatet med ledelsesrådgivning, sagsbehandling, projektledelse og support inden for fakultetets kerneopgaver. 

Desuden løses forskelligartede, tværgående opgaver, sekretariats- og udvalgsbetjening samt koordinering med faglige miljøer og de administrative områder på fakultetet og universitetet.

 • Sekretær for ledelsen
 • Mødeplanlægning, kalenderstyring, mødemateriale
 • Generelle henvendelser til dekanatet
 • Juridisk rådgivning
 • Forsikrings- og erstatningsrådgivning
 • GDPR
 • Akademisk råd
 • Strategi og målopfølgning
 • Strategisk kommunikation
 • Erhvervssamarbejde
 • Aarhus BSS Advisory board
 • Uddannelse
 • Uddannelseskvalitetsprocesser og uddannelsesporteføljen
 • Internationalisering
 • Studieledermøder
 • Forskning
 • Internationale akkrediteringer  (AACSB, EQUIS og AMBA)
 • Benchmarking
 • Internationale samarbejder
 • Fakultetets forskningsudvalg og Aarhus BSS Forskningsetisk Komité
 • Campusudviklingsopgaver på Aarhus BSS
 • Brugerprocesser/brugerdialog
 • Koordinering af flytning af aktiviteter fra FSA til Universitetsbyen
 • Koordinering af mødeforberedelse og mødekalender
 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling
 • Prisopgaver samt indstillinger til priser og fonde mv.
 • Fakultetsledelsesmøder