Øget fokus på eksterne bevillinger

Der skal fremover sikres mere faglig og administrativ støtte til hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger på Aarhus BSS. Derfor har fakultetsledelsen netop nedsat et udvalg bestående af VIP’er fra hele fakultetet, og dekan Thomas Pallesen og prodekan Per Baltzer Overgaard vil i den kommende tid besøge institutterne for at drøfte muligheder og tiltag.

Det skal være nemmere at søge eksterne bevillinger på Aarhus BSS. Foto: AU Foto

Kravet om at hjemtage eksterne forskningsbevillinger er efterhånden en uundgåelig del af dét at være forsker. Og det er der mange grunde til. Eksterne bevillinger er med til at styrke den enkelte forskers profil, sikre institutternes økonomi og skærpe fakultetets profil i en stadigt stigende international konkurrence.

At hjemtage eksterne midler er dog en tidskrævende proces, som kræver en målrettet indsats fra den enkelte forsker, men også fra de enkelte institutter og fakultetet. Derfor sætter fakultetsledelsen nu fokus på, hvordan fakultetet og institutterne fremadrettet bedre kan understøtte hjemtagelsen af eksterne midler.

Konkrete initiativer

Som en del af arbejdet er der nedsat et udvalg, som består af VIP’er fra hele fakultetet, prodekan Per Baltzer Overgaard og dekan Thomas Pallesen. Udvalgets opgave bliver at udveksle erfaringer og sætte gang i forskellige initiativer. Derudover har dekanen og prodekanen netop indledt en besøgsrunde på institutterne, hvor emnet er eksterne bevillinger.

”Vi vil rigtig gerne høre mere om, hvordan de enkelte institutter lige nu arbejder med hjemtagning af eksterne midler og hvilke initiativer, de har i støbeskeen.” fortæller Per Baltzer Overgaard. ”Vi skal også snakke nye muligheder og tiltag – og vores diskussioner vil give input til, hvordan vi fremover kan gøre det nemmere og mere attraktivt for den enkelte forsker at hjemtage eksterne midler.”

Institutrunden slutter i midten af juni, mens VIP-udvalget fremover vil mødes jævnligt.

VIP-udvalget består af følgende deltagere:

Prof. Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut
Prof. Klaus G. Grunert, Institut for Virksomhedsledelse
Prof. Christoffer Green-Pedersen, Institut for Statskundskab
Prof. Nabanita Datta Gupta, Institut for Økonomi
Prof. Peter Lindgren, Institut for Forretningsudvikling
Prof. Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut
Prodekan Per Baltzer Overgaard
Dekan Thomas Pallesen.