Personaleforhold i Bygninger

Bygninger har udarbejdet forskellige personalemæssige retningslinjer eksempler herpå er retningslinjer for arbejdstid og procedure for indmelding af fravær. Retningslinjerne er et supplement til de overordnede AU retningslinjer, der administreres af AU HR. 

På denne side finder du lokale retningslinjer/forhold samt links til udvalgte AU HR sider. Du kan altid finde uddybende informationer og retningslinjer om ansættelsesmæssige forhold på AU HR's sider.


HR Partner for Bygninger


Kristina Aabling
e-mail: kraa@au.dk
mobilnr.: +45 93 52 17 56

Tillidsrepræsentant

I Bygninger er følgende tillidsrepræsentant valgt:

Fleksskema