Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

  • Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

  • Bygninger

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Bygninger.

LAMU varetager den lokale koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed i Bygninger.

Da der er opgaver/områder, som LAMU og LSU (samarbejdsudvalg) begge skal behandle, afholdes møderne på samme dag med et fællesmøde imellem de to udvalg.


Ledelsesrepræsentanter

Arnold Boon
universitetsdirektør og fung. vicedirektør
(formand)

Medarbejderrepræsentanter

Esther S. T. Henriksen, Bygningssekretariatet