Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

  • Lokalt arbejdsmiljøudvalg (LAMU)

  • Bygninger

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) er et kollektivt organ, der er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Bygninger.

LAMU varetager den lokale koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed i Bygninger.

Da der er opgaver/områder, som LAMU og LSU (samarbejdsudvalg) begge skal behandle, afholdes møderne på samme dag med et fællesmøde imellem de to udvalg. Referatet fra disse fællesmøder findes på LSU siden


Ledelsesrepræsentanter

Kirsten Langås Andersen
Vicedirektør for AU Bygninger
(formand)

Medarbejderrepræsentanter

Esther S. T. Henriksen, Bygningssekretariatet