Proces for rykkerhåndtering

Bevillingsdebitorer

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at rykke bevillingsdebitorer (eksterne midler).

Processen gælder for alle fakulteter. Processen foregår centralt i Regnskab.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab. Regnskab kontrollerer en gang månedligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.

 • Udarbejder forslag til rykkerliste

  • Udarbejder forslag til rykkerliste

   Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste på baggrund af en aldersfordelt liste.

 • Telefonisk rykker

  • Telefonisk rykker

   Regnskab ringer den relevante debitor op og rykker for det forfaldne beløb.

   Det forekommer også, at debitoren rykkes via en e-mail.

   OBS Der udsendes ikke skriftlige rykkere på bevillingskunder.

 • Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom

  • Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom

   Hvis betalingskriterierne hos debitoren ikke er opfyldt (eks. manglende materiale), retter regnskabsmedarbejderen henvendelse til den pågældende forretningscontroller/projektøkonom, som herefter selv kontakter debitoren.

 •  Skal der foretages betaling af det udestående beløb?

  • Skal der foretages betaling af det udestående beløb?

   Hvis beløbet skal betales fortsættes i "Proces for registrering af indbetaling".

   Det afklares om der skal udstedes en kreditnota, eller om betalingsfristen skal udsættes. Skal der udstedes en kreditnota fortsættes i "Proces for kreditnota".

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: