Proces for rykkerhåndtering

INTSTUD debitorer

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med betalingsopfølgning på INTSTUD debitorer.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Opfølgningen foregår centralt i Regnskab. Regnskab kontrollerer hver 3. måned, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet af INTSTUD debitorposterne.

 • Udarbejder liste over forfaldne debitorposter

  • Udarbejder liste over forfaldne debitorposter

   Regnskab udarbejder en liste over forfaldne debitorposter og fremsender til sagsbehandler i studieadministrationen

 • Der træffes en beslutning om det udestående beløb skal betales

  • Der træffes en beslutning om det udestående beløb skal betales

   Sagsbehandleren i studieadministrationen kontakter debitoren for at afklare, hvorfor fakturaen ikke er blevet betalt. 
    
   Skal fakturaen ikke betales fortsættes i "Proces for kreditnota".
    
   Skal fakturaen betales fortsættes i "Proces for registrering af indbetaling".


    

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: